A cél a hiány nélküli költségvetés

Miskolc – Elsősorban a pénzhiány miatt kényszerül intézményrendszere átalalakítására a megyei önkormányzat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat felhalmozódott költségvetési hiányának megszüntetése, a költségvetési egyensúly megteremtése és hitelállományának 2012-től esedékes törlesztéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében a megyei közgyűlés már a tavaly decemberi ülésén intézkedéseket fogadott el. Például csökkentette (101-ről 92-re) a megyeházi hivatal alkalmazotti létszámát, központosított közbeszerzést rendelt el intézmenyinél, kincstári rendelet megalkotásával bevezetett pénzügyi rendszere révén jelentősen javította a megyei önkormányzat napi likviditását és döntött az irányítása alá tartozó – kötelező közfeladatot ellát – költségvetési intézmények szakmai profil mentén történő összevonásáról, valamint az  önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok átszervezéséről. Az akkori határozat értelmében a feruár 17-én esedékes következő közgyűlési ülésre részletes tervet kell előterjeszteni az átalakításról. A tét azért is nagy, mert ebben az évben – újabb hitelfelvétel és újabb kötvénykibocsátás nélkül – hiánymentes kölzségvetéssel szeretne zárni a megyei önkormányzat (mint ismeretes a még nem lezárt múlt évi büdzsé 2,2 milliárdos hiányt tartalmazott) és szeretné megteremteni a Csillapont Kórház projekt milliárdos önrészét is.

A megyei önkormányzat irányítása alá tartozó szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények átszervezésének megvalósításáról szóló előterjesztésben több új – régieket integráló – intézmény megalapítása, illetve intézmények egy intézmény irányítása alá összevonása is szerepel. Az integrált intézmények vezetőinek vezetői megbízatása megszűnik március 31-gyel, az új intézmény vezetői döntenek a megyei vezetéssel egyeztetve.

Egy lenne az öt kórházból

Az utóbbi hetekben legnagyobb közérdeklődésre számot tartó várható átszervezés a megyei önkormányzat fenntartásában működő öt egészségügyi intézmény összevonása volt. Az öt kórház 2491 ágyon biztosít fekvőbeteg-ellátást és heti 6873 órában nyújt járóbeteg-szakellátást szakterületenkéént eltérő, többnyire a megyénkre kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel. Az intézményi integróci  illeszkedik a kormány egészségügyi ágazatot érintő átalakítási terveihez, valamint a Semmelweis-tervhez is. Az előterjesztés ennek megfelelően azt javasolja, hogy a miskolci Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház, a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház, a mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központ, valamint az Izsófalvai Pszichiátriai Szakkórház telephelyként  május 1-jei hatállyal beolvadjon a jogutód Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató  Kórházba. Az elképzelések szerint az integráció eredményeként a betegellátás színvonalának megőrzése mellett egy gazdaságosabban működő, hatékony szervezet jön létre. Az egyesítéssel a betegutak ésszerűbb kialakítására, közös informatikai, információs rendszer kiépítésére, gazdaságos gép-műszer beszerzésre és felhasználásra, bármely közbeszerzési tenderen jobb alku pozícióra, a gazdasági, műszaki, pénzügyi rendszerek egységesítésére van lehetőség. A kórházak speciális szükségletei és sajátos igényei miatt az átszervezést követően közös kórházi kiszolgáló bázis is alakul, amely biztosítja a telephelyek gazdasági és műszaki feladatainak ellátását. Az egybeolvadást dr. Csiba Gábor, a megyei kórház főigazgatója irányítja.

Új szervezet jönne létre

A megyei önkormányzat által fenntartott szociális- és gyermekvédelmi ellátórendszer szervezeti változtatását az egységes szakmai és gazdasági irányítás kialakítása, a takarékos, ugyanakkor hatékony és továbbra is magas színvonalú szakmai munka igénye alapozza meg. A tizenhat szociális intézmény és a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény összevonásával egy egyesített szociális és gyermekvédelmi intézmény alakul meg – a tervek szerint – április 1-jével. Az új intézmény neve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális és Gyermekvédelmi Központja lesz. Az  összevont intézmény egy igazgatási központhoz rendelt két ágazati feladatot ellátó telephelyekkel működik tovább. Az intézmény vezetője – amennyiben a közgyűlés elfogadja – Fodorné Nagy Katalin lesz.

Az új intézményt vezetői testület irányítja majd, melynek élén az intézményvezető áll, mellette részt vesznek a vezetésben a két ágazat szakmai-szervezeti és gazdasági vezetői. A telephelyek közvetlen felügyeletét a szociális ágazatban szervezeti egység vezetők, a gyermekvédelmi ágazatban szakmai, illetve gyermekotthon vezetők látják el.

ÉM-SZB


Aki a háttérmunkát végezné…

A megyei önkormányzat megnövekdett hatáskörű Ellátó Szervezete továbbra is költségvetési szervként működve végzi feladatát, a megyei önkormányzat szociális, gyermekvédelmi, közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek alapfeladatait kisegítő, kiegészítő tevékenységeket (takarítás, karbantartás, portaszolgálat, gépjármű működtetés, mosás, étkeztetés, anyagbeszerzések), a közművelődési és közgyűjteményi intézmények esetében a gazdálkodási és pénzügyi tevékenységet is ellátja. Az érintett intézményekből indokolt az adott feladat ellátásához kapcsolódó eszközök és az összesen 850 fő dolgozó áthelyezése az Ellátó Szervezetbel. Az Ellátó Szervezet egységes irányításával a megye területén kialakítandó logisztikai bázisok által szerveződhet az adott térségben található intézményi telephelyek kiszolgálása. A feladatátszervezéssel Szilágyi Lászlót, az Ellátó Szervezet vezetőjét bízzák meg.


Nem lenne társaság az ellátóból

A megyei közgyűlés arról is állást foglal csütörtöki ülésén, hogy „a Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft., az Általános Vagyonkezelő Kft. és a Kulcs Tour Kft. által végzett tevékenységeket vállalatcsoport keretében kívánja ellátni.” A decemberi közgyűlésen eredetileg arról volt szó, hogy az Ellátó Szervezet és az említett három társaság egy társaságba integrálódik, ám közben kiderült, hogy az Ellátó Szervezet költségvetési szervezetként fog működni. Mint Kovács János megyei főjegyzőtől megtudtuk, a három társaság sorsáról külön születik döntés.


Intézményösszevonási alapelvek

1. Az átszervezés eredményeként meg kell valósulnia a lakossági szükségletek és az ellátási igények kielégítését a szakmai színvonal megőrzése, illetve javítása mellett biztosító, a felesleges párhuzamosságokat és kihasználatlan kapacitásokat megszüntető, területileg és szakmailag összehangolt intézményi struktúrának, ehhez rendelve az optimális összetételű és létszámú szakmai humánerőforrást valamennyi ágazati feladat tekintetében. 

2. Az átszervezéssel a jelenleg egymás ellen ható számos intézményi érdek helyett egységes gazdasági-szakmai szemléletű irányításnak kell létrejönnie ágazatonként.

3. A létrehozandó központok vezetését ellátó  menedzsment szervezet feladata a szakmai munka szervezése és a megyei önkormányzathoz kincstári rendszerben kapcsolódó gazdálkodás biztosítása. A menedzsment szervezet élén álló intézményvezető/főigazgatóval kapcsoltaos munkáltatói jogokat a közgyűlés gyakorolja. A vezető testület tagjainak kiválasztása, illetve megbízása során a közgyűlés elnöke egyetértési, a gazdasági vezető esetében munkáltatói jogot gyakorol. 

4. Az újjászervezett intézményhálózatnak a jogszabályban meghatározott közfeladatai ellátására kell koncentrálnia erőforrásait. Az alapfeladat ellátását segítő kiegészítő, kiszolgálótevékenységet (takarítás, karbantartás, portaszolgálat, gépjármű működtetés, mosás, étkeztetés, anyagbeszerzések) a megyei  nkormányzat az általa fenntartott Ellát  Szervezet keretében kívánja biztosítani. A szociális, a gyermekvédelmi és az oktatási intézmények kiszolgáló tevékenységét, valamint a közművelődési és közgyűjteményi intézmények teljes gazdálkodási és háttér tevékenységét a feladatot végző dolgozókkal együtt az Ellátó Szervezet számára átadják. Az Ellátó Szervezet egységes irányításával a megye területén kialakítandó logisztikai bázisok által szerveződik az adott térségben található intézményi telephelyek kiszolgálása. A kórházak speciális szükségletei és sajátos igényei miatt az átszervezést követően közös kórházi kiszolgáló bázisról biztosítják a telephelyek gazdasági és műszaki feladatainak ellátását.

5. A szervezeti változtatást a szolgáltatásokat igénybevevők jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával kell megvalósítani.