A bioüzemanyagok forgalmazásáról és felhasználásáról

A VPOP tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a bioüzemanyagok forgalmazásával és felhasználásával szemben a hatályos jogszabályok kettős feltételt határoznak meg.

Első feltétel a bioüzemanyag utáni jövedéki adó rendezése. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 50. §-ának (1)-(2) bekezdése és 52. §-ának (2) bekezdése alapján a törvényben nem nevesített ásványolajon kívül bármely olyan terméket, amelyet belsőégésű motorok üzemanyagaként vagy üzemanyagok hígítóanyagaként kínálnak, értékesítenek, vagy használnak fel ásványolajnak kell tekinteni, amely után a jövedéki adót a hozzá legközelebb álló üzemanyag adójával kell megfizetni vagy annak az üzemanyagnak az adójával, amelyhez a bioüzemanyagot hígítóanyagként bekeverik vagy kínálják, értékesítik.

E kötelezettségnek a bioüzemanyagot más tagállamból beszerző bejegyzett/nem bejegyzett kereskedő (aki a terméket adófelfüggesztéssel fogadja) és közösségi kereskedő önadózással tud eleget tenni, míg a harmadik országból történő importálás esetén a vámhatóság határozattal veti ki a jövedéki adót.

A bioüzemanyagok forgalmazásának és felhasználásának második feltétele a gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeinek való megfelelőség. A bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának egyes szabályairól szóló 42/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §-ának rendelkezései értelmében a bioüzemanyagok forgalmazása esetén függetlenül attól, hogy azt üzemanyaghoz hozzákeverték vagy nem, a gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 5/2000 (II. 16.) GM rendelet előírásait, míg a bioüzemanyagok felhasználása esetén attól függően, hogy az üzemanyagba keverve vagy anélkül használják fel, a magyar szabványt, illetve a közlekedési felhasználásra vonatkozó különleges minőségi előírásokat kell alkalmazni.

Mindezek alapján a jövedéki adó megfizetése mellett a bioüzemanyagok, mint például a biodízel forgalmazása csak akkor megengedett, ha azt üzemanyagba keverték és annak minősége megfelel a magyar szabvány előírásainak, továbbá a bioüzemanyagok, mint például a tiszta növényi olaj felhasználása csak akkor folytatható, ha azt nem keverték üzemanyagba és az adott motortípushoz alkalmas és a vonatkozó kibocsátási előírások teljesülnek, vagy üzemanyagba keverték és annak minősége a magyar szabvány előírásainak megfelel.

Amennyiben a tiszta növényi olaj belsőégésű motorok üzemanyagaként kerül felhasználásra, a jövedéki adót a gázolajhoz rendelt adómérték alapján kell megfizetni. A jövedéki adó kivetését az üzemanyag felhasználása (tankolása) helye szerint illetékes fővámhivataltól kell kérni.