A betlehemi kisded átalakítja szíveinket

Zenés pásztorjáték az Avas-Déli Római Katolikus Plébánián
Zenés pásztorjáték az Avas-Déli Római Katolikus Plébánián - © Fotó: Ádám János
Miskolc – Nagy hagyománya van a zenés pásztorjátéknak a karácsonyi szentmiséken. Idén december 24-én este az Avas-Déli Római Katolikus Plébániára, az Isteni Ige Templomba látogattunk el, ahol gyermekek kosztümös előadással mutatták be a Jézus születése körüli misztérium történetét.

Megjelent Mária, a pásztorok és a három királyok is a kicsik alakításában, Lukács írása szerint való szent evangélium alapján.

Isten közel jött

Az ünnepi szertartást P. Rigó Jenő jezsuita atya vezette, amelyet a következő szavakkal vezetett be:

„Azóta, hogy Jézus megszületett, így köszönthetjük egymást: az Úr legyen veletek. Csodálatos dolog az, hogy az Isten valóban velünk van. Eljött közénk a világba, emberré lett, hogy egészen közel legyen hozzánk. Mi is azokkal töltjük az időt szívesen, akiket szeretünk. Tehát így is megmutatta nekünk Isten, hogy ő valóban szeret bennünket. Ez a szeretet aztán abban teljesedik ki, hogy Jézus az életét is odaadta értünk,” – mondta.

Hálából reménységgel

Később Izaiás próféta szavaival idézte az olvasmányt. Majd Pál apostol Tituszhoz írt leveléből olvasta föl a szentleckét, buzdításképpen a hívek felé:

„Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesülését: a nagy Istennek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta értünk, hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen,” – hangzott.

A karácsony titok

A misztériumjátékot követően folytatódott a szentmise, gyónási, áldozási lehetőséggel, ahol nem csak a kisgyermekes családok, de más hívők is átélhették a Megváltó világra jövetelének jelentőségét.

„Láthattuk a gyermekek előadásában a karácsonyi történetet. Arra azonban nem vagyunk képesek, hogy elmagyarázzuk, valójában mi történt az első karácsonyon, ezért a szent időben csak szemléljük azt, mivel valójában titok, hogy Isten emberré lett. A karácsonyi időszakban arra hív bennünket az egyház, hogy tekintsünk a betlehemi istállóra és szemléljük a kisdedet édesanyjával, aki így megérinti szíveinket és átalakítja életünket,” – zárta a plébános.

Detzky Anna