A betegek, szenvedők szolgálatában

A betegek, szenvedők szolgálatában
A betegek, szenvedők szolgálatában
Ramocsaháza – Árpádházi Szent Erzsébet nevét viseli a vasárnap Ramocsaházán felavatott Kamilliánus család.  video

Amikor naponta családok hullnak szét, örömteli, hogy a ramocsaháziegyházközösségen belül egy újabb összetartó erőnek, a Kamilliánus család születésének lehetünk tanúi Nagyböjt negyedik vasárnapján – mondta a szentmisét celebráló Juhász Imre atya, római katolikus plébános.

Tizenkilencen egy családban

A ramocsaházi templomban vasárnap délelőtt 19 helybéli keresztény embert avattak ünnepélyes külsőségek között a Kamilliánus család tagjává, miután két hónapon át lelkiismeretesen jártak a felkészítő tanfolyamra.

– A közösség hivatása: a betegek, szenvedők, fogyatékosok, mozgássérültek és a lelki segítséget kérők pasztorizációja – mondta P. Dr. Anton Gots atya, a KamilliánusRend magyarországi vezetője.

– A rendet leleszi Szent Kamill (1550–1614) alapította, aki előbb zsoldos katonaként csak sebeket ejtett, majd az Úrban megtalálva élethivatását, kapucinusként önálló rendet alapítva, már embertársai sebeit gyógyította. Kezdetben csak négyen voltak, majd egyre többen, akik a három klasszikusnak számító fogadalmat (engedelmesség, tisztaság, szegénység) egy újabbal, a betegek szolgálatával egészítették ki.

„Legnagyobb” szentünk

Szent Kamill máig a legnagyobb szentünk – mondta Anton Gots, majd némi szünetet tartva, mosollyal az arcán hozzátette – igen, mert 210 centiméter magas volt, még a termetes Juhász Imre atya is kisfiúnak látszott volna mellette.

Szent Kamill három-négy komoly nyavalyát hordozott testében, ha valaki, hát ő tudta, miként lehet közeledni egy beteg emberhez. E kegyelmet gyakorolhatják a mától felavatott ramocsaházi Kamilliánus család tagjai is.

A világ számos helyén sok a szenvedő, még itt, Magyarországon is, s annak eme szegletében, ahol mi is élünk. A testi bajok mellett a lélek is orvosra vár, s ebben nagy segítséget adnak a mi laikusaink, a Kamilliánus családok. Magyarországon 1992 óta már 48 ilyen közösség működik, mintegy 750 taggal.

Ezek a jelvényként vöröskeresztet viselők a kórházakat, az idősek otthonát és a privát házakat járják lelki és olykor anyagi segítséget nyújtva a szükséget szenvedőknek. A közelmúltban alakult meg Baktalórántházán, illetve a közeljövőben Debrecenben jön létre a legújabb Kamilliánus család – mondta Anton Gots atya avató beszédében.

Készen a vörös keresztre

– Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük neked hívásodat a betegek és szenvedők szolgálatára, Szent Kamill példája szerint a Kamilliánus családok közösségében. Készek vagyunk, hogy szeretetedet tanúsítsuk a szenvedők és betegek iránt. Kérjük kegyelmedet, hogy kitartóan, hűségesen és önzetlenül szolgálhassunk – mondták együtt avatásukban az új közösség tagjai, akik Anton Gots atyától emléklapot és a kamilliánusok „piros keresztjét” vehették át.

– Lefler György –