400 éves a Szenci-féle zsoltárfordítás

Szenci Molnár Albert
Szenci Molnár Albert
Debrecen – Szenci Molnár Albert (1574-1654) bibliafordító, zsoltárköltő és nyelvtudós több szállal kapcsolódott Debrecenhez, hiszen itt tanult az ősi református kollégiumban.

Támogatta a hazai evangéliumi kálvinizmust és a debreceni szellemiséget.

Szenci Molnár Albert (1574-1654) bibliafordító, zsoltárköltő és nyelvtudós több szállal kapcsolódott Debrecenhez, hiszen itt tanult az ősi református kollégiumban 1588. és 1590. között.

Harmincéves külföldi tanulmányai és könyvkiadásai által támogatta a hazai evangéliumi kálvinizmust és a debreceni szellemiséget, ennek bizonysága, hogy a város egyetemét fundáló professzorok Szenci Molnár Albertnek – és három reformátor társának – életművét alapnak tekintették. Ezt szimbolizálja az egyetem előtti parkban elhelyezett szobra is. Ismeretes, hogy Bocskai Istvánnak – a bécsi béke 1606-os kieszközlőjének – és Bethlen Gábornak (Kálvin János Institutioja fordítása támogatójának) a fejedelemsége alatt külföldi kulturális megbízott volt Szenci Molnár Albert.

Máig ihletnek

Az említett művet ő fordította le, ő adta ki a vizsolyi bibliát megjobbítva kétszer: Hanaui Biblia 1608., Oppenheimi Biblia 1612., amelyeknek hasonmás kiadásai (1998., 2002.) többek között Debrecen támogatásával jelentek meg. A 150 zsoltár fordítását pedig 1607-ben, éppen négyszáz évvel ezelőtt adta ki. Ehhez az évfordulóhoz kapcsolódik az a kiállítás, amelyet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem könyvtárának előterében rendeztek meg. Megtekinthető a kiállításon, hogy Szenci zsoltárfordításai a bibliakiadásokkal 200 éven át, a református énekeskönyvekkel pedig négyszáz éven át együtt jelentek meg. A magyar költészetet megjelenésétől kezdve a mai időkig ihlette. A kiállítást Ötvös László kutatólelkész bibliagyűjteményéből ő maga rendezte meg, s június végéig látogatható.