30 éve a település szolgálatában

Akt.:
30 éve a település szolgálatában
Hidvégardó – A folyamatosság egyértelműen nagy előnyt is jelent.

1985. június 20-tól vezeti Hidvégardót Matusz Tamás polgármester. Az elmúlt több mint harminc évet nehéz egy beszélgetésben összefoglalni, mi a sarokpontokat igyekeztünk kiemelni ottjártunkkor.

– Hidvégardó a Bódva-völgy északi kapuja, és mivel a legközelebbi város Szendrő, és a járásközpontunk Edelény is elég távol fekszik tőlünk, eléggé magunkra vagyunk utalva – kezdte beszélgetésünket a polgármester. – Úgy gondolom, ebben az adott helyzetben nagyon fontos, hogy mennyire figyelmes és aktív a település vezetése, élén a polgármesterrel. Mennyire figyeli a gazdasági élet rezdüléseit, a pályázati lehetőségeket és a geopolitikai változásokat, valamint a közfoglalkoztatásban rejlő értéktemető alternatívákat, vagyis mennyire használja ki az ebből adódó lehetőségeket. Azt egyértelműen kijelenthetem, hogy számunkra az 1990-es évek elején bevezetett pályázati rendszer forrásteremtési lehetősége, később hazánk uniós csatlakozása, illetve 2008-tól a szlovák–magyar határ jelképessé válása egyértelműen pozitív hatásokat – egyfajta fordulatot – jelentett. Ezzel megszűnt Hidvégardó periférikus fekvéséből adódó elzártsága.

De még mielőtt itt továbbléptünk volna, kíváncsiak voltunk, hogyan került a község élére a nyolcvanas évek közepén Matusz Tamás.

A legfiatalabb volt

– Tősgyökeres hidvégardói vagyok, itt is születtem és azóta is itt élek – mondta. – Akkoriban előbb a helyi és környékbeli ifjúság pezsgő közösségi életét irányítottam barátaimmal együtt négy évig, majd 25 évesen tanács–elnök lettem, közgazdasági diplomával a zsebemben. Pár hónap elteltével részt kellett vennem – több új településvezetővel együtt – egy komoly, kétszer kéthetes „felkészülési tréningen” Veszprémben, és ott mondták nekem a minisztériumi előadók, hogy tudom-e: az ország legfiatalabb tanácselnöke vagyok. Hogy is fogalmazzak, ennek a fiatalságnak akkoriban a sok-sok előnye mellett sajnos megtapasztaltam a hátrányát is, de ezek a hatások még inkább megedzettek és cselekvésre késztettek.

Közbevetettük: hogy mindezt látható eredményekkel tette az is bizonyítja, hogy azóta is Hidvégardó élén áll.

– Úgy vélem, a lakosság részéről ettől nagyobb elismerése a közös munkánknak nem lehet. Bíznak bennünk, ami nagy büszkeséggel tölt el – mondta Matusz Tamás. – A folyamatosság egyébként nagy előny is. A képviselőkkel együtt évről évre, ciklusról ciklusra tudtuk, hogy mely az a terület vagy feladat a község életében, melyet lehetőség szerint fejleszteni, a szolgáltatások körét és színvonalát gyarapítani kell. Ezen voltunk és vagyunk azóta is, hogy egyre hangulatosabb és élhetőbb feltételeket teremtsünk az itt élők és a Hidvégardóban letelepedni vágyó családok számára. Az előző uniós időszakokban sokat és eredményesen pályáztunk, ami meg is látszik a falun, ha körbenézünk. S hogy mire vagyok a legbüszkébb? Több mint 30 év távlatában sok dologra. Amellett, hogy szinte minden középületünket, a köztereket sikerült felújítani, meg tudtuk őrizni Hidvégardó falusias arculatát. Ehhez a képhez nagymértékben hozzájárul a jellegzetes orsó alakú faluközpontunk – mint az egyik legkiemelkedőbb helyi érték –, középen egyfajta ékkőként a felújított római katolikus templommal. A falukép alakításában egyébként nagy segítségemre van Viszlai József, szülőfalunk főépítésze, akinek mindig kérem a tanácsát, segítségét egy-egy beruházás gondolatának érlelődésekor.

matusz-tamas

A legkorszerűbb

Azt is megtudtuk, hogy Hidvégardó teljesen közművesített, intézményeik korszerűek – teleház már az ezredfordulón náluk működött először a megyében – és az egészségügyi ellátás is méltó környezetben szolgálja ki a lakosságot. Ennél a pontnál a település vezetője örömmel mondta, hogy néhány héttel ezelőtt az Országos Mentőszolgálat által 20 éve működő térségi mentőállomásuk egy új, a legkorszerűbben felszerelt autót kapott a „régi” helyett, melynek új garázs és a személyzet számára átalakított, korszerűsített állomásépület készül el idén őszre a térség összefogásának köszönhetően.

– A mai világban minden település életében meghatározó tényező a munkahelyteremtés – folytatta Matusz Tamás. – Ezen a téren is jól állunk, hiszen működik nálunk pékség, tejfeldolgozó üzem, fafeldolgozó kft. és több sikeres mezőgazdasági vállalkozás is, melyek részben „felszippantják” a helyi munkaerőt. „Schengen óta” pedig a faluból mintegy 50 ember talált munkalehetőséget a határ túlsó oldalán.

A polgármester hozzátette: természetesen ebben is, illetve a piaci lehetőségek kiaknázásában is nagy előnyük Szlovákia közelsége. A már említett schengeni határnyitás bevezetése előtt és után a szomszédos felvidéki településekkel is tudatosan nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki az elmúlt évtizedekben, és ez az említett területeken kézzel fogható együttműködést eredményez. Ennek, valamint a kiegyensúlyozott közrend, közbiztonsági helyzetnek köszönhetően eddig közel 30 – főként felvidéki – magyar család vásárolt ingatlant vagy építkezett Hidvégardóban. Ez a tendencia folytatódni látszik, hiszen az utolsó képviselő-testületi ülésen 3 építési telek értékesítéséről is döntöttek szintén határon túli magyarok számára.

– A közmunkaprogram is jól működik a faluban a munkaerőpiacon foglalkoztatási lehetőséget nem találók számára, melyben évek óta egymásra épülő, célirányos és valódi értékteremtő munkát végeznek az emberek – emelte ki Matusz Tamás. – Természetesen vannak terveink, figyeljük az új uniós pályázati ciklus lehetőségeit, és teszünk is érte, hogy tovább folytatódjon Hidvégardó fejlődése itt, az ország peremén. Most is tárgyalásban vagyok egy vállalkozással, mely újabb munkahelyeket teremtene, ha sikeres lesz a benyújtani tervezett fejlesztési pályázata.

A település vezetője arra a felvetésünkre, hogy ilyen hosszú idő után is azt látjuk, hogy egy kicsit sem csökkent a tenni akarása, elmondta: „Lokálpatriótaként a polgármesterséget szolgálatnak tekintem: mindig az lebegett a szemem előtt, hogy minél jobb legyen az itt élőknek. Nem volt mindig sima az idáig vezető út, de nagyon sok szépséget, pozitív visszajelzést és megerősítést kaptam, és ez ad erőt a további folytatáshoz, mely elképzelhetetlen lenne családom megértő támogatása nélkül” – zárta gondolatait Matusz Tamás.

– Pásztor Attila –