Ülésezett a miskolci közgyűlés

Miskolc – Megtartották a mostani önkormányzati ciklus utolsó miskolci testületi ülését. A képviselők több, mint 30 napirendi pontról döntötte. Köztük a Búza tér megvásárlásáról, illetve annak feltételeiről, a Főutca Pláza Projekt kibővítéséről.


A közgyűlésről a tudósításunk befejeződött, a döntésekre később visszatérünk.


17.52: A Búza téri piacról döntöttek

A zárt ülésen többek között a Búza téri piac megvásárlásáról, illetve az ehhez szükséges előkészítő munkálatokról döntött a testület. Információink szerint az ellenzék a városvezetés korábbi döntéseit kifogásolta, többek közt azt, hogy az Ikeron Rt.-t bevonta a piac felújításába.

Az ellenzék támogatta a piac megvásárlását, mivel szerintük nincs más megoldás, de azt kifogásolták, hogy az ehhez szükséges pénzt ingatlanok eldásából fedezné a város.

Jelenleg szavaznak a képviselők.


16:23 | Jelenleg zárt ülésen tárgyalnak a képviselők.


16:13 | Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető napirend utáni felszólalásában visszautalt a napirend előtti hozzászólására.

Egészen pontosan arra, hogy Káli Sándor polgármester igaztalanul vádolta meg a felszólalás után. Mint arról beszámoltunk, a frakcióvezető éles kritikát fogalmazott meg a városvezetéssel szemben. Bírálta a szocialisták elmúlt nyolc évét. Hangsúlyozta: igaz, hogy kritikus volt a hozzászólás, de mint képviselőnek kötelessége építő jellegű kritikát megfogalmazni.

Juga György és Tavaszi Zsolt ellenzéki képviselők sem folytatják munkájukat, így ők is elköszöntek a testülettől, köszönetet mondtak a közös munkáért, a hivatal munkatársainak is.


15:58 | Jelenleg a napirend utáni felszólalások hangzanak el.

Köztük azon képviselők búcsúja, akik nem indulnak a választáson, azaz nem lesznek az új testület tagjai. A 12, nem induló szocialista képviselő nevében dr. Hardonyi András mondott köszönetet, az SZDSZ-nél pedig a frakcióvezető, Szabó Tamás. Káli Sándor polgármester is megköszönte munkájukat.

Szűcs Tamás (Fidesz) önkormányzati képviselő sem folytatja képviselői munkáját, de összegzésképpen elmondta: sokszor felszólalt oktatási ügyekben, de ezúttal a KRESZ-táblák területén elért sikereket emelné ki. Arról az indítványról, ami arról szólt, hogy sok esetben, balesetveszélyes területeken hiányoznak a kresztáblák. Hangsúlyozta: nem azért, mert rongálók elvitték, hanem, mert a szakemberek, a jogszabályt megszegve nem helyezték el azokat. Eredményként értékelte, hogy a Városgazda Kft-nél már van egy egymillió forintos táblakészlet, amiből azonnal lehet pótolni a hiányzó táblákat. Ez korábban nem volt – tette hozzá.


15:14 | A Főutca Pláza Projektet (FPP) szeretné kiterjeszteni a városvezetés.

Egészen pontosan azt, hogy azok a vállalkozások is részesüljenek a korábban megszavazott bérleti díj kedvezményből, akik kívül esnek az FPP területén. Amennyiben a testület elfogadja ezt az előterjesztést, akkor három hónapig 40 százalékkal csökken a bérleti díjuk azoknak a vállalkozásoknak is, akik eddig kívül estek a Bajcsy-Zsilinszky utcáig tartana a kedvezményes körzet.

Lenártek András (Fidesz) önkormányzati képviselő azzal kezdte felszólalását, hogy neki az egész projekttel problémája van. Hozzátette: sok kereskedő panaszkodik, hogy a válság és a szocialista városvezetés tevékenysége miatt csődközeli helyzetbe kerültek.

Dr. Simon Gábor szocialista frakcióvezető erre így reagált: most nem a pláza projektről, hanem újabb kedvezményekről van szó, erről nem beszélt az ellenzéki képviselő.


14:49 | A Búza téri piac megvásárlásának ügyét is ma tárgyalja a testület.

Erről zárt ülésen döntenek majd a képviselők.

Dr. Szinay Attila (Fidesz) frakcióvezető elmondta: egyetért azzal, hogy a piac ügyét meg kell oldani, de ügyrendi javaslata az volt, hogy két fordulóban tárgyalja ezt a testület.

A közgyűlés azonban ezt nem szavazta meg. Majd dr. Simon Gábor (MSZP) frakcióvezető azt is elmondta, miért: az ellenzék ügyrendi javaslata félrevezető, hiszen most is két fordulós a napirend. Hozzátette: most csak a vételt előkészítő munkáról döntenek a vásárlásról csak később.


14:09 | Legyen Miskolc génmódosítás-mentes övezet

Legyen Miskolc génmódosítás-mentes övezet – ezt tartalmazza az egyik napirendi pont, melynek előterjesztője T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) önkormányzati képviselő. Mint elmondta: Az EU-ban már 172 régió, több mint 4500 település, több mint tízezer gazda, fogyasztó, vállalkozó, egyház és egyéb szervezet döntött úgy, hogy területét génmódosítás-mentes övezetté nyilvánítja. Magyarországon eddig 78 település, 5 megye és 2 régió (a Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli) hozott határozatot illetve állásfoglalást, ezzel csatlakozva az európai génmódosítás-mentes települések sorához.

Ennek célja – fogalmazott a képviselő -, hogy a helyben termelt bio termékek kerüljenek piacra.


14:00 | Balogh Zoltán, aki eddig KDNP-s képviselőként vett részt a testület munkájában (korelnöke is a közgyűlésnek), kilépett a frakcióból és függetlenként folytatja tovább. Döntését nem indokolta meg a bejelentésnél.

A szocialisták felszólalásában elhangzott: nem csodálkoznak ezen, Molnár Péter mai, az elmúlt négy évet értékelő felszólalása után.


13:57 | A június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésre kapott központi támogatás felhasználásáról szóló rendelet megalkotásáról is dönt ma a testület.

A javaslat kapcsán Bartha György (MSZP) képviselő elmondta: a városnak 250 millió forint volt a védekezési költsége, ebből eddig 84 millió forintot kaptak meg a kormánytól. A keletkezett kár 1,1 milliárd, ebből 96 milliót fizettek ki – ismertette. Éppen ezért amiket a kormány mondott, ígért az embereknek az árvíz kapcsán, azok lufik – fogalmazott.

Kitér arra is, hogy a károk összeírására csupán két napja volt az önkormányzatnak, mert a kormány ezzel kapcsolatos levele péntek délután érkezett meg a megyeházán keresztül, és ebben vasárnap volt a határidő – ismertette.

Elmondta: 174 kárigényt jelentettek le magánszemélyek, ebből eddig csupán egyet fogadtak el, a többiek még értesítést sem kaptak.


13:14 | DVTK-ügy a miskolci közgyűlés előtt: Sürgősségivel, zárt ülésen

A miskolci önkormányzat mai, cikluszáró ülésének napirendjén ugyan előzetesen nem szerepelt a DVTK-val kapcsolatos előterjesztés, de sürgősségi előterjesztés formájában a nap elején a képviselők szavazhattak a napirendre vételéről.


12:25 | Már a napirendeket tárgyalja a testület

Már a napirendeket tárgyalja a testület, egészen pontosan azt, ami a szabálysértési pénzbírság legmagasabb összegének emelése miatt szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szól.

Ennek kapcsán Szebeni Péter szocialista képviselő arról számolt be, hogy éjszakánként milyen állapotok uralkodnak a város főutcáján, közterein. Sokan kocsmaként használják a köztereket, főleg sok fiatal – mondta. Ezt vissza kell szorítani, vissza kell venni a főutcát azoktól, akik nem rendeltetésszerűen használják – jelentette ki.

Hircsu Ákos, a Függetlenek Miskolci Egyesülete képviselője elmondta: egy jogszabály annyit ér, amennyit betartatnak belőle. Nem a bírság megnövelése miatt marad abba a szabálysértés, hanem a következetes szankcionálás miatt – folytatta. Megemlítette a Bábonyibércet, Hideg sort, Tetemvárat, ahol folyamatosak a szabálysértések.

Kitért a közterület-felügyelők munkájára is: éjszaka egy autóval látnak el szolgálatot, ami ellehetetleníti a munkájukat.

A parlagfüvet pedig az önkormányzat sem vágja le a közterületeken – fogalmazott.


11:27 | Hircsu Ákos, a most esküt tett önkormányzati képviselő is szót kért napirend előtt

Hircsu Ákos, a most esküt tett önkormányzati képviselő is szót kért napirend előtt. “Óriási megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek, hozzászólhatok és javaslatokat tehetek a napirendhez városom és lakói érdekében. Ritka alkalom, de nagyon meghatódtam, amikor átvehettem a megbízó levelemet. Még akkor is, ha tudom, ez talán Magyarország történetének legrövidebb időtartamra szóló képviselői megbízatása. Ez a nap ünnep számomra.” Így folytatta: ”sajnálattal kell tapasztalnom, hogy vannak, akik személyes érvényesülésük érdekében ezt a közösséget inkább bomlasztják, mint építik. Bomlasztják azzal, hogy nem mernek az állampolgárok kérdéseire válaszolni, nem tudnak és nem is akarnak a fejlesztésben, működésben konstruktív javaslatokat tenni.” Hogy mire gondolt, az a folytatásból kiderült: “Ennek a testületnek – feltehetőleg – ez az utolsó ülése. Javában zajlik a választási kampány, melynek során a következő testület tagjainak személyéről dönthet a miskolciak közössége. Ahhoz azonban, hogy a közösség jó döntést hozhasson, ismernie kellene a jelölteket. A négy polgármesterjelölt közül azonban kettő nem akar és nem is mer nyílt színen, kulturált, civilizált emberként vitatkozni a nyilvánosság előtt a város ügyeiről. Nem mer, mert tudja: képességei nem teszik alkalmassá erre. De ha nem alkalmas erre, akkor a város vezetői teendőinek ellátására sem az! Így tehát jelöltségük teljes egésze a demokratikus intézményrendszerünk megcsúfolása. Ha Polgármester Úr bólint (és Káli Sándor bólintott a szerk.) arra a kérdésemre, miszerint ő vállalta volna a jelölti vitát, akkor nyugodtan ki is jelentem, hogy a FIDESZ jelöltjéről is szó van.” Így folytatta: “És tovább is folytathatom, mert ez a bizonyos két párt nemcsak most, a kampányban nem követi a miskolci demokrácia hagyományait azzal, hogy a tradicionális polgármesterjelölti vitát nem vállalja jelöltjük.” Hangsúlyozta: “Ennél sokkal nagyobb morális bűnöket követtek el a közelmúltban. Képtelenek önös politikai céljaikat háttérbe szorítani még oly nemes pillanatokban is, mint például augusztus 20-a, vagy március 15-e városi megünneplése. Ha Molnár Péter képviselőtársamnak igaza lesz, hogy „Káli-korszaknak” fogják nevezni az elmúlt 8 évet – ami feltehetőleg így lesz –, akkor az is igaz, hogy a politikatudomány a miskolci FIDESZ frakció teljesítményének értékelésére a „destruktív ellenzékiség” fogalmát lesz kénytelen bevezetni.”

Persze a várost vezető koalíciónak is meg voltak a hibái, méghozzá rengeteg – folytatta. - A fejlesztések, átalakítások fölemésztették a város vagyonának és költségvetésének jelentős részét, ami lassan már a mindennapi működést is veszélyezteti. Mindeközben a látványberuházások minősége csapnivalóan silány. A miskolciak véleményét a városvezetés semmibe vette, akaratukkal és valós érdekeikkel szemben cselekedett számtalanszor – fogalmazott. Erre csak egy példa a közösségi közlekedés tönkretételének módja – sorolta.

Szinay Attila frakcióvezető szavaira így reagált: “nem igaz, hogy Önök tudják legjobban képviselni a miskolciakat! Mert mi lenne akkor, ha a FIDESZ kormány valamely intézkedésével szemben a miskolci FIDESZ-esek meg kívánnák védeni Miskolcot? Leváltják a helyi FIDESZ vezetőket és feloszlatják a helyi szervezetet, ahogyan ez a közelmúltban meg is történt. A FIDESZ pártdiktatúra fenntartása fontosabb, mint városunk lakóinak valós érdekei!


11:08 | Dr. Szinay Attila frakcióvezető is értékelte az elmúlt ciklust

Dr. Szinay Attila (Fidesz) frakcióvezető is értékelte az elmúlt ciklust, a városvezetés munkáját. Azzal kezdte, részben egyetéret a Káli Sándor polgármester által felsorolt fejlesztésekkel, de van három kérdés, amire a miskolciak mégis nemmel válaszolnak. Mégpedig: erősödött a város gazdasága?, vonzóbb lett Miskolc, jobb Miskolcon élni?. Mivel ezekre nem a válasz, ez azt bizonyítja, önök rosszul vezették a várost – hangsúlyozta.

Káli Sándor azon kijelentésére, hogy mertek szembemenni a kormánnyal, így reagált: kiemelkedő ügyekben kellett volna ezt megtenni, de olyankor nem hallották a szocialisták szavát.

Felszólalását azzal zárta, hogy kormánypárti városvezetésként sem sikerült a szocialistáknak Miskolcot fejlesztenie, hogyan sikerülne akkor, ha nem kormánypártiként vezetnék majd.

Káli Sándor erre így reagált: ez egy érdekes gondolat volt, azaz ezek szerint egy, a kormánnyal ellentétes színű városvezetés nem számíthat segítségre. Hozzátette: az ellenzék által sokat bírált korábbi kormány mellett Debrecen képes volt a fejlődésre.

A polgármester elmondta: ha a Fidesz valóban a nemzet kormánya, akkor Miskolcra, mint az ország egyik városára tekint, és nem a városvezetés színére. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor nem tud nemzetben gondolkodni – fogalmazott.


10:59 | Az elmúlt nyolcévet Káli-korszaknak nevezte Molnár Péter

Az elmúlt nyolcévet Káli-korszaknak nevezte Molnár Péter, a KDNP frakcióvezetője. Majd így folytatta: ő más szemüvegen keresztül nézi a várost, mint a polgármester és szerinte ezt a korszakot törökdúlásként emlegeti majd a történelem. (Kijelentését a szocialista frakció részéről nagy felzúdulás kísérte.)

Molnár Péter szerint tavasszal már ítéletet mondtak a miskolciak a városvezetés munkájáról is. Szerinte a szocialista városvezetés elszakadt a közjavát szolgáló munkától, kizsigerelték az embereket.

2002-ben 8000 új munkahelyet ígért a polgármester, ez hol van? – tette fel a kérdést a frakcióvezető. Hozzátette: soha nem látott munkanélküliség van a városban, a megyeszékhely fejlődése megállt, egyetlen munkahelyteremtő beruházás sem történt. Beszélt a szerinte rossz közbiztonságról, és szerinte a szocialisták ezeket látszatintézkedésekkel próbálták megoldani, példaként a városőrséget említette.

Egykor a fürdővárosként emlegették Miskolcot, mára mi a helyzet? – kérdezte. Példaként a selyemréti strandot említette, ahol a fejlesztés még nem kezdődött el, valamint a miskolctapolcai strandot, ahol – szerinte – háborús állapotok vannak.

Kitért a város adósságára is, valamint azokra a javaslatokra, mint például a kismamabérlet-beveztése, amelyet frakciója javasolt, de a városvezetés leszavazta.

Molnár Péter szerint az oktatás területén látványos károkat okozott az intézményi integráció, amihez aszisztált az oktatási osztály – fogalmazott.

Káli Sándor erre így reagált: páratlan bravúr, hogy 10 perc alatt ennyi botorságot el tudott mondani Molnár Péter. Szerinte ez kinyilatkoztatás, vádaskodás volt és kiderült, hogy megválasztása esetén, mire készül a frakció, hiszen egy egész önkormányzati osztály fenyegetett meg. Térdre, imára mindenkinek – fogalmazott.


10:46 | Káli Sándor polgármester értékelte az elmúlt négy évet

A napirend előtt felszólalásokat megelőzően Káli Sándor polgármester értékelte az elmúlt négy évet. Majd az ellenzéki frakcióvezetők is megtették, ami nagy felzúdulást idézett elő a testületi ülésen. Az ellenzéki értékelésben olyan szavak hangzotatk el, mint Káli-korszak, törökdúlás.

Káli Sándor szólt arról, hogy a városban milyen jelentős fejlesztések történtek. Kiemelte az iskolai beruházásokat, köztük a Diósgyőri Gimnáziumot, a Ferenczi szakközép fejlesztését, az általános iskolák felújítását. A szociális intézkedések között megemlítette a lyukói közösségi házat.

Szólt a jelenlegi közlekedési fejlesztésről, ami most ugyan bosszúságot okoz a közlekedőknek, de további türelmet kért ehhez a városvezető. Ahhoz hasonlította, mikor egy család lakásfelújításba kezd, bosszankodnak, de tudják a végeredmény a kényelmüket szolgálja. Hozzátette: ez a város történetének legnagyobb közlekedési beruházása. Megemlítette a Kemény Dénes sportuszoda építését, a stadion rekonstrukciót.

2002-ben olyan várost vettem át, amire mindenki legyintett – fogalmazott Káli Sándor -, mára ez megváltozott.

Az elmúlt nyolcévben megdupláztuk a város vagyonát – mondta. Megemlítette, hogy a Financial Times szakértői a befektetők számára alkalmasnak találták a várost. Az ipari parkban, 225 hektáron több, mint 3000-en dolgoznak – tudtuk meg. Csaknem 15 ezer panelházat sikerült felújítani a panelprogram keretében – folytatta a felsorolást a polgármester. Beszélt az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) első üteméről, valamint reményét fejezte ki, hogy a második ütem megvalósításáért az országgyűlési képviselők is lobbizni fognak. Ez tartalmazza ugyanis Miskolctapolca, Lillafüred, Diósgyőr fejlesztését – mondta.

Beszélt arról is, hogy Miskolcnak sikerült megtartani a vízbázisát. Az árvíz alatt például 26 település vízellátását segítette – tette hozzá. A jövőben elérjük azt is, hogy az energiaellátás 20 százalékát alternatív energiából sikerül biztosítani – mondta. Kitért a Mályiban a közelmúltban talált melegvízforrásról, amely példanélküli energiaforrása lehet Miskolcnak, az itt élőknek, az idetelepülő vállalkozásoknak.

Kiemelte azt is, hogy a városvezetés több esetben is kiállt a miskolciakért, sokszor a saját kormányukkal szemben is. Példaként említette, mikor dr. Pásztor Albert ezredes - ahogy a polgármester fogalmazott: igazságot mondó kapitány- mellett szervezet tüntetést.

Megköszönte az összefogást, ami a mai világban nem jellemző – fogalmazott.


09:27 | Hircsu Ákos önkormányzati képviselő letette a képviselői esküt.

Mint ismert: Kobold Tamás, a Független Miskolcért Egyesület színeiben volt képviselő az elmúlt négy évben, 2010 július 11-én azonban lemondott mandátumáról. Helyét Hircsu Ákos vette át.

Káli Sándor polgármester megköszönte Kobold Tamás városért végzett munkáját. Kobold Tamás 8 évig volt polgármestere Miskolcnak, 4 évig alpolgármester, majd önkormányzati képviselő.


09:05 | Ülésezik a a miskolci közgyűlés

Hamarosan kezdődik a mostani önkormányzati ciklus utolsó miskolci testületi ülése. A képviselők több, mint 30 napirendi pontról döntenek majd. Köztük a Búza tér megvásárlásáról, illetve annak feltételeiről, a Főutca Pláza Projekt kibővítéséről.

A testületi ülés előtt, a városháza ovális termében csoportkép készül a jelenlegi képviselőkről.

hirdetés


hirdet�s