Ülésezett a miskolci közgyűlés

Miskolc – Csütörtökön tartotta a májusi ülését a miskolci közgyűlés. Az eseményről a helyszínről tudósíotttunk a Borsod Online-on!


20.53: A képviselők jelenleg a sürgősségi indítványokat tárgyalják. A napirendekről való döntéseikre pénteken visszatérünk.


20.46: Kiderült, nem öntött ki a Pece-patak, hanem az Árok utca területén az egyik zárt szelvény eldugult, ezért folyt ki a  víz. Ezt a részt a tűzoltóság és a városgazda szakemberi kitakarították. A víz nem öntötte el sem az iskolát, sem a környék házait – tudtuk meg a közgyűlésen.


20.30: “Kiöntött a Pece-patak“- jelentette be Káli Sándor polgármester a testületi ülésen, néhány perccel ezelőtt. Elhagyta az üléstermet, és arra kérte a képviselőket, aki tud, segítsen.


19.46: Fodor Zoltán (MSZP) önkormányzati képviselő, a ferdevillamos kapcsán, fontosnak tartotta megjegyezni, hogy erre pályázhat a város, úgy kapna 2 milliárdot, hogy önrészt sem kell bizotsítania. Mint mondta: ezt azért szeretné hangsúlyozni, hogy a választói ne kérjék rajta számon, hogy miközben ezer más dolog, probléma van, amit az Avason meg kellene tenni, miért pont ezt támogatja. Hozzátette: nem arról van szó, hogy a város gondolt egyet, és épít egy siklót, hanem van lehetőség pályázni. Ha nem teszi meg, akkor nem kap pénzt, a furmányos unió - fogalmazott - ugyanis erre adja ezt az összeget, másra nem.

Elmondta azt is, hogy a csapadékcsatorna rendbetételére is pályáztak, az is hamarosan megvalósul.

19.40: Kell-e ferdevillamos az Avasra vagy sem? Pár héttel ezelőtt merült fel az ötlet, hogy a belvárost és az Avast egy sikló vagy fogaskerekű kötné össze. Erre most kaphatna a város 2 milliárdot az uniótól.

Jelenleg ennek a pályázatnak a lehetőségéről tárgyalnak a képviselők. Az ellenzék szerint erre semmi szükség, míg a városvezetés mellette voksol.
Káli Sándor polgármester szerint 100 éves elképzelés a városban, hogy a belváros és az Avas közvetlen kapcsolatba kerüljön. A polgármester hangsúlyozta: a tervek csupán tájékoztató jellegűek, nem biztos, hogy ez a végleges megoldás.
 
Juga György (Fidesz) önkormányzati képviselő szomorúnak nevezte az előterjesztés előzményeit. Mint mondta: pár hónappal ezelőtt Fedor Vilmos alpolgármester egyeztetésre hívta őket, az Integrált Városfejlesztési Stratégia II. szakasza kapcsán. Ekkor merült fel az Avasra felfutó sikló lehetősége – mondta. Majd abban maradtak, hogy ehhez alapos előkészítésre van szükség. Azt azonban nem gondolta, hogy ennyire alapos lesz – fogalmazott -, hiszen a város három tanulmányt készítetett, amelyek összesen 30 millió forintba kerültek. Ehhez képest a testület elé egy négyoldalas tájékoztató került, részletek nélkül – hangsúlyozta.
A tervekben szereplő ferdevillamos nem felel meg annak a célnak, amit a város szeretne – tette hozzá. Hangsúlyozta: az uniónál nem siklóra lehet pályázni, hanem a tömegközlekedés fejlesztésére. Hozzátette: a sikló fenntartása évente 100 millió forint lenne, nem áll arányban azzal a szolgáltatással, amit nyújtana.
Azt is elmondta: ne temessük el az Avast és a belvárost összekötő tömegközlekedés lehetőségét, de ez a mostani terv egy zsákutca.
Juga György almazselé ízűnek nevezte a ferdevillamost, utalva ezzel arra, hogy a négy évvel ezelőtti választás előtt pár nappal a városvezetés bejelentette, egy almazselé üzem települ Miskolcra. Ez nem valósult meg. Az ellenzéki képviselő elmondta: a ferdevillamos ötletét is a választás előtt pár nappal jelentette be Fedor Vilmos alpolgármester.

16.53: Javaslat Miskolc Város Önkormányzata és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. között 2011. június 1-jétől hatályos Közszolgáltatási Szerződés megkötésére és a ‘Miskolc városi villamosvasút fejlesztése‘ projekthez szükséges önrész, valamint a középtávon szükségessé váló autóbusz beszerzés finanszírozására. Ez az 5-ös napirendi pont, amelyet jelenleg tárgyal a miskolci testület.

Ehhez csaknem 15 melléklet van csatolva, ezért is kezdte felszólalását Juga György (Fidesz) önkormányzati képviselő így: az előterjesztést nehéz kibogozni, ráadásul nem talál olyan dokumentumokat, amelyek választ adnának arra, hogy az MVK Zrt. gazdálkodása elbírja-e a növekvő hitelállományt, illetve a közbeszerzési eljárást ismertető iratok is hiányoznak.
Abban egyetértett, hogy szükséges kicserélni a miskolci buszokat.
Dr. Simon Gábor (MSZP) frakcióvezető azzal egyetértett, hogy rendkívül komplex az előterjesztés, hiszen rendelkezik egy közszolgálati szerződés megkötésével, az önkormányzat és az MVK Zrt. között. Valamint a villamosprojekthez kapcsolódó hitelfelvételről, és új autóbuszok beszerzéséről. A javaslatban szerepel, hogy öt év alatt 100 buszt kell beszereznie a városnak, hogy modernebb, kényelmesebb legyen a tömegközlekedés.

Börzsei Tibor, a közlekedési vállalat vezetője elmondta: a cégnek van egy üzletiterve, amely mindenki számára hozzáférhető. Ebből kiderül, a cég költségvetése elbírja a növekvő hitelállományt.


16.27: A panelprogram feltételeiről szóló rendelet módosítását is tárgyalja a testület. Ennek lényege: a támogatás igénybevételéhez és felhasználásához kötődő járulékos költségek csökkentése.
A jelenleg hatályban lévő rendelet rendelkezik az elnyert támogatások felhasználásának módjáról, amely szerint a kivitelezést végző társaság kiválasztásakor kötelező jelleggel közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
A közbeszerzési eljárást a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában kijelölt szerv (Miskolc Holding Zrt.) bonyolítja le díjazás ellenében, külön szerződés keretében, melynek írásba foglalása kötelező.
A bruttó díj mértéke a pályázatban szereplő tervezett kivitelezési költség 0,5 százaléka, pályázatonként minimum 200 ezer forint, amely nem tartalmazza a hirdetmények költségeit.

A jogszabályban említett hirdetmény feladási költség mértéke, közbeszerzési eljárás lefolytatása esetében, pályázónként illetőleg eljárásonként körülbelül 350 ezer és 500 ezer forint összegre tehető, amely költség a rendelet alapján a nem elszámolható költségek kategóriájába tartozik. Ez a költség indokolatlanul terheli azokat a pályázókat, amelyek rendeleti kötelem hiányában egyébként közbeszerzési eljárás nélkül, a pályázatban meghatározott úgynevezett közbeszerzés nélküli eljárás keretében választanák ki a kivitelezőt.


16.07: A tavalyi költségvetés tárgyalása, ahogy várható volt, vitát váltott ki. Az ellenzék szerint ugyanis a város adósságállománya továbbra sem csökkent. Az ellenzék részéről Lenártek András (Fidesz) önkormányzati képviselő elmondta: nem léptünk előre a város adósságállományának csökkentésében. Hozzátette: a város adóssága azonban nem csak számokat jelent, hanem ennek van vonzata is. A következő ciklusra szép adósságállományt hagy a városvezetés – mondta. Beszélt a MISEK Kft. veszteségéről is, itt említette meg: ki tudja, milyen rejtett veszteségek, csontvázak vannak a rendszerben.

Hogy jutott ide a városvezetés? – tette fel a kérdést. Megválaszolta: egyrészt a szocialista kormány önkormányzatokat ellehetetlenítő politikája miatt, illetve a városvezetés átgondolatlan gazdálkodása miatt.
Kiemelte: Miskolcon nincs erős gazdaság, elmaradtak a vállalkozást segítő beruházások, a munkahelyteremtő beruházások.
Beszélt a Főutca Pláza Projektről: sorra zárnak be a főutcai üzletek, a magas bérleti díjak miatt. Bevételük a tavalyinak 70 százaléka, amelyből nem tudják a folyamatosan emelkedő bérleti díjat fizetni – mondta.

15.59: Jelenleg a Zárszámadást tárgyalja a testület, azaz a tavalyi költségvetést.

 A zárszámadás keretében mutatják be a 2009. december 31-i tényszámokat, azt, hogy milyen bevételeket sikerült realizálni és a forrásokat mire fordította a város. Az MSZP frakció részéről Szebeni Péter frakcióvezető-helyettes ismertette a zárszámadást. Mint mondta: Miskolc Város 2009. évi költségvetése összességében megfelelő kereteket biztosított a tervezett feladatok megvalósításához, fizetési kötelezettségeink teljesítéséhez.

 A bevételek képződése és a kiadási szükségletek közötti időbeni eltolódásokat folyószámlahitel igénybevételével sikerült megoldani – mondta. Fontos eredménynek tartjuk, hogy működési célú hitel igénybevételére nem került sor – tette hozzá. Folytatta: a 2009-as évben is sikerült a város intézményhálózatát eredményesen működtetni, a bevezetett kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedések eredményeképpen az intézmények gazdálkodása stabil volt, csak kisebb túlfinanszírozási igények merültek fel.

 A városüzemeltetési kötelezettségünknek is megfelelően eleget tettünk – fogalmazott-, a költségvetésben és a korrekciókban megjelölt feladatok döntő részét sikerült megvalósítani.

A bevételek kapcsán kiemelte:  bevételeink az eredeti költségvetésben tervezettekhez képest az év során jelentősen emelkedtek. Ennek több forrása volt, mint például az előző évről áthúzódó feladatok, a Miskolc Térségi Konzorcium működéséhez kapcsolódó bevételek költségvetésbe való beépítése, a működési célú, támogatásértékű bevételek között szerepeltetett OEP finanszírozási körbe tartozó ellátások előirányzat módosításai, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, az év közben hozott önkormányzati és központi intézkedések nyomán végrehajtott rendelet-módosítások – magyarázta.

 A helyi adóbevételek közül kiemelte: az építményadónál közel 1,9 milliárd forint bevétel teljesült, ami több mint 60 millióval magasabb az előző évinél. Az iparűzési adóbevétel kedvezően alakult, az esedékességi időpontokhoz igazodóan arányosan történt – mondta.

 Hangsúlyozta: az önkormányzat feladatainak ellátásához, az intézmények működési feltételeinek biztosításához működési célú hitel igénybevételére nem volt szükség.

 Az Önkormányzat az előző évről áthúzódó beruházásokhoz kapcsolódó hitelkeretből 406,6 millió forintot vett igénybe. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az év végéig a jóváhagyott 2,2 milliárd forintos nagyságrendű fejlesztési hitelkeretről a szerződést aláírták, de a lehívások csak januárban kezdődhettek el.

 A kiadások kapcsán Szebeni Péter arról beszélt: az eredeti költségvetésben jóváhagyott 47 milliárd forint december végére az előző évi pénzmaradvány ráépülésével, az elnyert pályázatokkal, a központi költségvetésből juttatott pótelőirányzatokkal, a feladatokhoz átvett pénzeszközökkel, valamint különböző helyi forrásokkal kiegészülve 63 milliárd forintra emelkedett. A városüzemeltetési funkción belül a legnagyobb nagyságrendet, 2,3 milliárd forintot az önkormányzati tulajdonú társaságok támogatása jelenti. Ezen belül a legjelentősebb kiadási tételt az MVK Zrt. részére átutalt 1,2 milliárd forintos állami és önkormányzati támogatás jelenti.

 Az adósságszolgálati kötelezettségeink teljesítésére – hiteltörlesztésre, és kamatfizetésre – 1 milliárd 552 millió forint került kifizetésre – ismertette. Ezen belül a hiteltörlesztésre előirányzott 258,8 millió forintos kötelezettségnek eleget tettünk mondta -, míg a kamatfizetéssel kapcsolatban közel 1,3 milliárd forintos pénzügyi felhasználás jelentkezett.                                                                                                  

A hitelállomány kapcsán a következőket mondta: “a sajtóban, az ellenzék részéről megjelentetett számokkal ellentétben a valóságban az önkormányzat hitelállománya 2009. december 31-én 23,4 milliárd forintz. Ezen belül 22 milliárd a fejlesztési hitel 1,4 milliárd áthúzódó rövid lejáratú hitel. A fejlesztési hitelek részét képezi a 8 milliárdos kötvénykibocsátás. A hitelekről tudni kell, hogy, 2027-ig, a kötvényeket egészen 2029-ig elosztva kell visszafizetnünk. Éppen azért osztottuk el így a terheket, hogy az egy évre eső adósságszolgálat minél kevésbé terhelje meg az egyes gazdálkodási éveket azzal együtt, hogy a szükséges fejlesztéseket meg tudjuk valósítani már most.”

Szebeni Péter beruházásokat is említett, többek között:  Dayka Gábor utca korszerűsítése (235 millió forint), nagyvolumenű útrekonstrukció ,6 millió Ft), -      belterületi utak burkolat-felújítása (478,2 millió Ft), panelprogram (4,5 milliárd Ft), villamosprojekt,    Belváros rehabilitációja I. ütem ,  Választókerületek fejlesztései (222 millió Ft) 

 


 

14.39: A rendőrkapitány beszámolójával kapcsolatban dr. Szinay Attila (Fidesz) frakcióvezető azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a statisztikákkal kapcsolatos vita elmaradt.
Hangsúlyozta, a rendőrség hozott anyagból “főz”, az igazán fontos dolgok az Országgyűlésben dőlnek el. Hozzátette: éppen ezért hisznek abban, hogy rövid idő alatt is lehet eredményeket elérni, amelyek akár már valóban kéthét múlva láthatóak lesznek.
Elmondta azt is, hogy az új kormány súlyos örökséget kapott az előzőtől, a meglévő társadalmi feszültségek nagy kihívást jelentenek majd. Éppen ezért arra kérik a fideszes országgyűlési képviselőket, hogy olyan átalakításokat vigyenek véghez, amelyek segítik a rendőrség munkáját.
 
A készenléti rendőrség Miskolcra helyezését a frakcióvezető részeredménynek nevezte, míg – ahogy fogalmazott – a szocialista városvezetés nagy dolognak tartja. De ezzel az a baj, hogy a készenlétiseket Budapesten keresztül lehet csak utasítani – fogalmazott.
A közbiztonsággal kapcsolatban azt is elmondta, hogy jobb lett volna, ha a városőrségnek évente kifizetett 100 millió forintot a városvezetés a rendőrségnek adja. Hatékonyabb lehetett volna a működésük – vélekedett.
Hangsúlyozta: a jelentést a Fidesz elfogadja, mivel tudják, hogy a miskolci rendőröknek milyen körülmények között kell dolgozniuk, és fizetés szempontjából sem vonzó ez a pálya.
Így zárta felszólalását: jövőre egy másik közgyűlés tárgyalja majd a beszámolót, reméli, akkor már igazi eredményeket felmutató anyag kerül a képviselők asztalára.

13.02: Az árvízhelyzet után a város közbiztonságáról, azaz a miskolci rendőrkapitány beszámolójáról tárgyalnak a képviselők. Elsőként Pásztor Albert, városi rendőrkapitány kért szót, aki beszámolóját szóban is kiegészítette. Arról beszélt, hogy a lakosok számára a közbiztonság nem a statisztikákat jelenti. Sokan élnek ugyanis olyan körülmények között, hogy hangos társaikat, azok életmódját el kell viselni – tette hozzá. Ehhez az úgynevezett szalon jogvédők – fogalmazott – ideológiákat gyártanak.

A rendőrség teszi a dolgát, védi a lakosokat, de nem rajtuk múlik a helyzet kezelése – vélekedett. Arra hívta fel a figyelmet, hogy olyan jogi környezetet kell létrehozni, hogy akik szembehelyezkednek a társadalommal, azok számára érthető és érezhető legyen a szankció.

 


 

12.54: A katasztrófavédelem is támogatja egy önkéntesekből álló segítő csoport felállítását – mondta Rétközy Ferenc, a katasztróvadéelem megyei igazgatója. A közgyűlési ülésen elhangzottakra reagálva, miszerint a patak medrek nem voltak kitakarítva elmondta: a medertakarítás kötelesség, de ez nem jelenti azt, hogy a Szinva nem öntött volna ki.

Arra, hogy a meteorológusok előre jelezték az esőt, így jobban fel lehetett volna készülni a veszélyre, így reagált: igaz, hogy jelezték, de azt nem, hogy hol, mely városrészekben lesz koncentráltabb. Így csak annyit tehettek volna, hogy a Szinva teljes hosszábban lehomokzsákolnak magyarázta.

12.44: Az árvíz kapcsán Orosz Lajos alpolgármester két javaslatot tett. Egyrészt arról beszélt, hogy a jövőben a kritikus területek 3 kilométeres körzetében egy raktárat alakítanak ki, ahol a védekezéshez szükséges eszközök, például a homokzsák, gyorsan elérhetőek. Valamint egy önkéntesekből álló szervezet alakulna, akik azonnal mozgosíthatók, ha védelmi munkáról van szó.12.15: Bartha György (MSZP) önkormányzati képviselő is köszönetet mondott az árvízi védekezésben részt vevőknek. Valamint vitatkozott azzal az ellenzéki felvetéssel, hogy nem volt időben homokzsák az érintett területeken. Ő a Kilián-lakótelepen vett részt a védelmi munkában, és időben kaptak segítséget – mondta.

Arra is kérte az önkormányzatot, hogy a lomtalanítás idejét hosszabbítsák meg, mert rekordmennyiségű lom és szemét keletkezett az árvíz miatt.
Bükkszentlászlóról külön beszélt: már az első esőzés is 13 millió forintos kárt okozott a településen, a második esőzésnél pedig az út omlott be, gázvezetékek szakadtak le, megcsúsztak a támfalak, sárlavina öntötte el a házakat.
 
Nem volt előkészített, töltött homokzsák, pedig a meteorológiai előrejelzések komoly csapadékot jeleztek Miskolcra, hétvégére – mondta Sebestyén László (Fidesz) önkormányzati képviselő az árvíz kapcsán. Káli Sándor polgármesterhez a következő kérdéseket intézte: rendezték-e a kormánnyal a védekezés költségeit. Itt járt Varga Zoltán önkormányzati miniszter és dr. Ódor Ferencnek, a megyei közgyűlés elnökének elmondta, milyen anyagi lehetőségeik vannak – mondta a képviselő. Folytatta: ha ez rendben van, az MSZP megígéri, az új Fidesz kormány fogja a pénzt fizetni.
A következő kérdése az volt: a bükkszentlászlói út helyreállítása és a támfal elkészítésére történtek-e intézkedések.
Valamint mi a helyzet az utómunkálatokkal, fertőtlenítéssel – mondta.
Javasolta, hogy a Szinva-meder kivitelezése terv alapján, megfelelő kivitelezővel és műszaki ellenőrzéssel történjen – hangsúlyozta.
Sebestyén László köszönetet mondott a tűzoltók és rendőrök tisztességes helytállásáért.

 


 

11.44: A Miskolctapolcáért Egyesület már három éve üzemelteti a Tapolcai Közösségi Házat, eddig nem érkezett rájuk panasz – mondta Fedor Vilmos alpolgármester. Tavaly 1 évre hosszabbítoták meg a szerződésüket, de a szakigazgatás most öt évet ír elő – fogalmazott. Tehát ez nem az önkormányzat döntése, előírás – tette hozzá.

A ház azonban közösségi célokat szolgál, tehát mindenkié, de az egyesület a házigazdája – mondta. Ez azt jelenti, hogy a feltételeket ők alakítják – mondta. De nincs tudomása arról, hogy az egyesület bárkit is kizárna a közösségi házból- tudtuk meg.

11.33: A polgármesterrel az ellenzék is egyetértett az árvízhelyzet értékelése kapcsán – ezt mondta dr. Szinay Attila (Fidesz) frakcióvezető. Így fogalmazott: nagy természeti erő állt szemben Miskolccal.

A jövőre nézve tanúság, hogy hogyan lehetne a későbbiekben az ilyen katasztrófákat kivédeni – mondta. Hiszen Diósgyőr egy részét felkészületlenül érte a víz, és délután kettőig nem kaptak homokzsákot – sorolta. Hazugság lenne azt állítani, ha van homokzsák, nem lépett volna ki medréből a Szinva, de elképzelhető, kisebb károkat okoz – fogalmazott. Azt azonban ő is hangsúlyozta: a városnak soha nem látott vízzel kellett megküzdenie.

11.27: Az elmúlt napok árvízhelyzetéről szóló napirendet tárgyalja most a testület. Elsőként Káli Sándor polgármester mondott néhány gondolatot arról, milyen munkát jelentett az árvíz Miskolcnak, milyen károk keletkeztek, mik a következő lépések.

Megköszönte a civilek, és egyéb szervezetek munkáját, akik segítettek a védekezésben, homokzsák-pakolásban, élelmiszer-ellátásban, vagy bármilyen módon segítették a munkát. Mint a polgármester fogalmazott: Miskolcot egyszerre több városrészen érte csapás. A mostani katasztrófahelyzetet az 1878-as nagy árvízhez hasonlította Káli Sándor. Kiemelte: problémát jelentett az is, hogy a monitoring rendszer lezárta a forrásokat, így a város egy forrásból kapta a vízet, volt, ahol több napig nem is volt vízellátás.

Beszélt a domboldalak csúszásáról, itt említette meg, hogy több ilyen területen is a Zöld Nyíl munkálataiból származó betontömbökkel fogták meg a partfalakat.
Köszönetet mondott a hajdú-bihari és szabolcsi polgárvédelmi szakembereknek is, akik segítették a miskolciak munkáját.
A jelenlegi feladat a kárfelmérés, helyreállítás, a vízfolyások kotrása, fertőtlenítés – sorolta. Elmondta azt is, hogy az árvíz tapasztalata az is, hogy sokan beépítették a Szinva meder egy részét.

10.47: Dr. Szinay Attila (Fidesz) frakcióvezető úgy kezdte felszólalását, hogy nem érti dr. Simon Gábor (MSZP) frakcióvezető cinikus hangvételét, amellyel a még megsem alakult új kormány programját lesöpörte. Hangsúlyozta: a szocialistáknak, Őszöd óta semmilyen visszamutogatásra nincs joguk. Valamint utalt arra is, hogy a MISEK Kft. 7 millió forintért készítette el a működési szabályzatát. Mint mondta: ilyen pazarló szerződések ismeretében, megkérdőjelezi a városvezetés politikusainak jó szándékát.

Káli Sándor polgármester így reagált: a tavaszi választást az ellenzék folyamatosan összemossa az őszivel. A miskolciak ugyanis ősszel döntenek majd arról, hogy a városvezetés eddigi munkájáról mi a véleményük. Hangsúlyozta: ha az ellenzék gyanús eseteket lát, akkor tegyen feljelentést.

Azt is elmondta, hogy az új kormánnyal szemben valóban komoly elvárásaik vannak. Beszélt arról is, hogy Orbán Viktor leendő miniszterelnököt levélben kereste meg, Pintér Sándor leendő belügyminisztertől pedig személyesen kért segítséget, mivel vannak olyan problémák, amelyeket Miskolc nem tud egyedül megoldani.

 


 

10.23:Lenártek András politológusként értékelte a választás eredményét – fogalmazott napirend előtti felszólalásában dr. Simon Gábor (MSZP) frakcióvezető. Majd sorra vette azokat a témaköröket, amelyeket hibaként rótt fel a városvezetésnek az ellenzéki önkormányzati képviselő. Így folytatta: a közbiztonság területén jó hír, szombaton megalakul az új kormány, amely korábban ígéretet tett, hogy a közbiztonság területén két hét alatt rendet tesz. Nem kell már sokat várni – folytatta - a Miskolcon megromlott rend visszaáll. A következő közgyűlési ülésen ezt számon is kérik majd – tette hozzá.
A munkanélküliséggel kapcsolatban elmondta: Orbán Viktor leendő miniszterelnök ígéretet tett arra is, hogy a következő 10 évben 1 millió munkahelyet teremt az országban. Számítások szerint ebből 20 ezer jutna Miskolcnak – mondta dr. Simon Gábor -, nem tudjuk milyen ütemben tervezi ezek megvalósítását az új kormány, de jövőre ezt is számonkérik majd.
Éljenek jobban a Miskolciak – folytatta -, erre is van jó hír, már nem kell sokat aludni a július 1-ére ígért nagy arányú adócsökkentésre. Július 2-tól minden miskolci jobban él majd – fogalmazott. Hozzátette: majd meglátjuk.
Az önkormányzat eladósodásával kapcsolatban elmondta: az új kormány azt ígérte, a korábban elvont 120 milliárdot visszaadják az önkormányzatoknak. Türelmetlenül várjuk, hogy Miskolcra mikor érkezik meg az elvont 1,5 milliárd – tette hozzá.
Az ellenzék által katasztrófálisnak nevezett egészségpolitikával kapcsolatban ezt mondta: az új kormány ide is forrásokat ígért, türelmetlenül várják.

 


 

10.11: Miskolc véleményt formált, milyen irányt vegyen a politika a következő négy évben – kezdte napirend előtti felszólalását Lenártek András (Fidesz) önkormányzati képviselő. Így folytatta: az, hogy meggyőző fölénnyel nyertek, több mint elgondolkodtató. Feltette a vásorvezetés a kérdést, hogy mi lehet ennek az oka? – kérdezte.

Beszélt arról is, hogy a kampány alatt, az emberekkel beszélgetve, milyen problémák, kifogások merültek fel a vásrovezetéssel szemben: a szocialista városvezetés eltávolodott tőlük, megélhetési gondjaik vannak, elvesztették munkahelyüket, nőtt a társadalmi feszültség. A városvezetés hibájaként rótták fel, hogy nincsenek olyan munkahelyek, amelyek termelőberuházások lennének. Amik elindultak, azokkal gond van, például a Búza téri piac, Selyemréti Strand, főutcai projekt – sorolta.
A választás eredményével a miskolciak pontot tettek egy korszak végére, a Káli-korszak végére – fogalmazott Lenártek András.
 
Képviselő úr, a mérközés lefújásig tart – reagált a hozzászólásra Káli Sándor polgármester. Lenártek András értékelését erős csúsztatásnak nevezte, mint mondta: a választók nem Miskolcról döntöttek, hanem arról, hogy ki irányítsa az országot. Hozzátette: amit az ellenzéki képviselő felsorolt annak, egy része fájó tény, a másik része folyamatos ismétlés.
Elmondta: az ellenzék a legsötétebb eszközökkel kampányolt, utalt itt arra, hogy az önkormányzatot próbálták összemosni az avasi fészekrakós üggyel. Így fogalmazott: a hamis eszközökkel vívott dolgok hátránya, hogy mikor megoldást kell adni, kiderül, lufik voltak.

9.23: Megkezdődött a májusi, miskolci közgyűlési ülés. A képviselők több mint 30 napirendről tárgyalnak majd.

Jelenleg a sürgősségi indítványokról szavaznak, köztük az árvízi helyzet jelentéséről, a Szent Anna köztemető partfalcsúszás kijavításához szükséges pályázat önrészének biztosításáról. Valamint a Selyemréti Strandfürdő ingatlanfejlesztéséről.

Tapolcaiak tüntettek a városházánál

eszak | 2010.05.27 09:07
Miskolc – Csaknem huszan tüntettek a városháza előtt a Tapolcai Közösségi Házért csütörtökön reggel.

Négyesinterjú a frakcióvezetőkkel
Miskolc – A múlt héten – az árvíz miatt – elhalasztott májusi közgyűlési ülést ma tartják meg a városházán. Több mint 30 javaslatról döntenek majd a képviselők. A főbb kérdésekről a frakcióvezetőket kérdeztük.