Újabb támogatási kategóriával segíti Miskolc a vállalkozásokat

A Pénzügyminisztérium
Támogatásokat Vizsgáló
Irodájának tájékoztatása
szerint a hazai önkormányzatok közül
elsőként Miskolc foglalta helyi
rendeletébe az új, ún. átmeneti
támogatási kategóriát, ezzel is
lépéselőnybe kerülve a
befektetői telephelyek versenyében.

A 2008. november 20-án a Közgyűlés
által elfogadott
vállalkozásfejlesztési és
befektetés-ösztönzési rendelet
közvetlen célja a Miskolcon már
jelen lévő illetve letelepülni
szándékozó vállalkozások
munkahelyteremtő fejlesztéseinek
ösztönzése és
támogatása.


A rendelet egymásra épülő
csomagjai mindazokat a szolgáltatásokat
és támogatásokat
tartalmazzák, amelyek új
vállalkozások letelepedését
vagy már Miskolcon
működő vállalkozások
fejlesztését,
bővítését segítik.


A tapasztalatok alapján a helyi és a
külföldi vállalkozások is nagy
örömmel és
érdeklődéssel fogadták a
támogatási programot, amelynek első
gyakorlati alkalmazása a Vodafone
letelepülése
, miskolci
munkahelyteremtő
fejlesztése volt.


A megnövekedett számú konkrét
befektetői igények változóak,
ezért szükséges a rendelet
folyamatos vizsgálata és a gyakorlati
alkalmazás során felmerülő
kérdésekkel, befektetői
igényekkel való összhangjának
megteremtése. Ezen túlmenően a
rendelet összhangját a hazai és
uniós jogszabályokkal, valamint a
befektetői igényekkel folyamatosan
biztosítani kell. A gazdasági
válság
hatásainak
mérséklésére az
Európai Unió bevezette az 500 ezer
euró összegű ún.
átmeneti támogatásra
vonatkozó támogatási programot,
így szükséges ezen új
támogatási forma átvétele
helyi szinten is.


Fentiek alapján 2009. júniusában a
Közgyűlés elfogadta a rendelet
módosítását, mely
által így az eddigi két
támogatási kategória mellett
kiegészült egy harmadik, az ún.
átmeneti támogatással, a
szolgáltatások
igénybevevőinek köre
kibővült a fejlesztést
megvalósító
magánszemélyekkel is, valamint egy
új támogatási jogcím, a
vállalkozásfejlesztés is
bevezetésre került, az egyedi
vállalkozói, befektetői
igények figyelembe vétele
céljából.