Új tagokat is vár az arnóti Ezüst Szál

Arnót – A 2008. évi decemberi „Idősek Napján” történt biztatásra 2009. márciusában 21 arnóti lelkes nyugdíjas megalapította az „Ezüst Szál” Nyugdíjas Közhasznú Egyesületet Arnóton.

Megválasztottuk a vezető testületet, melynek tagjai: Takács Ferenc elnök, Fodor Józsefné alelnök, Vágási Istvánné titkár.
A bírósági bejegyzésünk 2009. június 19-én jogerőre emelkedett. Hivatalosan ettől az időponttól datáljuk magunkat.  Már előtte is találkoztunk, rendezvényeket szerveztünk.
Az egyesület céljai és feladatai Arnót község és a rendezvényeinkre ellátogató nyugdíjas,  nyugdíjhoz közel álló, vagy az egyesület programjai után érdeklődő lakosainak összefogása a szabadidő hasznos eltöltésére, barátkozásra, a település, egymás és mások megismerésére, segítésére közhasznú tevékenység végzésével. Az egyesület rendezvényein, melynek létszámkerete nem korlátozott, bárki részt vehet.
Jelenleg 27 fős tagsággal rendelkezünk. Két hetente az általános iskola egyik tantermében találkozunk. A tantermet saját eszközeinkkel rendeztük be.
Ebben a helységben tartja hetente az egyik egyházi gyülekezet az „Imaóráját” is.

Jártunk Debrecenben, Egerben, Bükkszentkereszten, Mezőcsáton és persze utcánként bejártuk településünket is! Rendeztünk kézimunka kiállítást, időnként ellátogatunk a Miskolci Nemzeti Színház  egy-egy előadására is. Megemlékezünk a nemzeti ünnepeinkről,  húsvétról, karácsonyról.  
Nőnapról, tagjaink névnapjáról, természetesen az időjárás függvényében a szabadban és bogrács mellett, oldottabb hangulatban emlékezünk meg. Tartottunk teadélutánt is, külső személyek részvételével. Énekcsoportunk egyszer már nyilvános fellépésen is részt vett!
Programjaink egy részét „saját zsebből”,  másik részét a tagdíjból és adományokból finanszírozzuk. Csak céljaink elérése érdekében használjuk, a központi, szigorúan nyilvántartott pénzkeretünket, melyet pénzintézetben tartunk.
A felsoroltak csak egy kis része a tevékenységünknek, melyet a helyhiány miatt szabtunk ilyen szűkre.
Rendezvényeinket, programunkat kifüggesztjük több helyen, így mindenki tájékozódhat azokról.
Kérjük látogassanak el hozzánk, és ha kedvük tartja, csapjanak fel és erősítsék a sorainkat.
– Takács Ferenc egyesületi elnök –