Öt százalékkal kevesebb adót szedett be az APEH tavaly

Az APEH 2009-ben 5 százalékkal kevesebb adót szedett be, mint egy évvel korábban, amiben a gazdasági válságnak éppúgy szerepe volt, mint az évközi köztehercsökkenésnek.

Az adóhivatal évértékelésébõl azonban világosan tükrözõdik a krízis: társasági adóból negyedével kevesebbet fizettek be a vállalkozások. Az APEH azért igyekezett megfogni is a pénzt, negyedével nagyobb összegû visszaigénylést tartott vissza, és 15 százalékkal emelkedett az egy vagyonosodási vizsgálatban megállapított adóhiány.

Az államháztartás adójellegû bevételeinek 81 százalékát, 8341 milliárd forintot az APEH szedte be 2009-ben. Ez öt százalékkal kevesebb a 2008-as – háromnegyedében még “békés” – esztendõének – derül ki az adóhivatal hétfõn közzétett összefoglalójából. Az állami juss visszaesésében két fõ körülmény játszott szerepet: a válság következtében süllyedõ gazdasági teljesítmény és jövedelmek, valamint a júliusban végrehajtott szja-kulcseltolás- és járulékcsökkentés.

A fõbb adónemek közül a személyi jövedelem adó nettó (visszaigénylés utáni) bevételi összege 1874 milliárd volt, 124 milliárddal kevesebb, mint 2008-ban. Áfában a 2168 milliárd 2,6 százalék növekmény, ami jóval kisebb lenne, ha nem emelkedett volna júliusban a kulcs 5 százalékponttal. A társasági adó tükrözi legélesebben a válság hatását: a vállalkozások 385 milliárdos befizetése 26 százalékkal marad el az elõzõ évitõl. Evából kis mértékben több folyt be a 2009-esnél.

Az APEH igyekezett jobban megfogni a pénzt. Ennek érdekében a visszaigénylési kérelmek elbírálása során 26 százalékkal többet, 17 milliárdot tartott vissza, mint egy évvel korábban. Az adóhivatali ellenõrzések száma alig 300-zal volt több, mint 2008-ban, az ennek körülbelül felét kitevõ hányad (az adókötelezettségek teljesítésének vizsgálata) még kis mértékben csökkent is.. Az ezek keretében végrehajtott vagyonosodási vizsgálatok során megállapított adóhiány nettó összege meghaladta a 443 milliárdot, az egy ellenõrzésre jutó összeg 15 százalékkal 9 millióra emelkedett.

Címkék: , ,