Összegyűjtötték a fejlesztő terveket

Miskolc – A Fejlesztő tervek gyűjteménye című könyvet mutatták be tegnap a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben.

Fejlesztő tervek gyűjteménye című könyvet mutatták be tegnap a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben.
A kiadvány pedagógusok, gyógypedagógusok számára készült szakkönyv, illetve annak melléklete. A könyv, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet kiadásában és szerkesztésében jelent meg, hiánypótló a tanulási nehézséggel, tanulási zavarral küzdő gyermekek fejlesztésével foglalkozó szakembereknél.
A könyv nyilvános bemutatójára 2008. június 26-án, 11 órakor került sor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézetben.

Gyakorlatok

A vendégeket köszöntötte: Tariné Beregi Judit intézményegység-vezető, majd a Fejlesztő tervek gyűjteményét bemutatta Bozsikné Víg Marianna a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet igazgatója. A könyvbemutatón találkozni lehetett a szerzőkkel is.
A könyv rendkívül gyakorlatias, mert tanévre, hétre lebontva óraterveket ismertet, valamint a mellékletben konkrét gyakorlatokat mutat be. Az általános témáktól egészen a speciális részterületekig ad fejlesztési segítséget elméleti és gyakorlati módon.

Használják

A szerzők mindegyike hosszú évek óta a gyakorlatban is használja az általuk összeállított gyógypedagógiai fejlesztési terveket. A könyv egyik fő értéke, hogy kipróbált, pozitívan visszaigazolt terápiákat tartalmaz.

A kiadványt tervezte és koordinálta: Tariné Beregi Judit gyógypedagógus, közoktatási szakértő, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság intézményegység-vezetője.
A kiadványt lektorálta: Bozsikné Víg Marianna gyógypedagógus, pedagógiai szakpszichológus, közoktatási szakértő, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet igazgatója

Éves tervek

A könyv 3 részből, 15 fejezetből, 128 A/4 méretű oldalból áll. Az első három fejezete rövid elméleti ismertetőt tartalmaz az aktuális közoktatási jogszabályi háttérről, gyógypedagógiai és terápiás fogalmakról. A könyv legnagyobb része órára lebontott éves fejlesztési tervet tartalmaz az alábbi területekről: nagy mozgás, grafomotoros készség, beszédészlelés – beszédmegértés, verbális, vizuális emlékezet, vizuális, auditív észlelés, vizuomotoros koordináció, figyelem, testséma és téri tájékozódás.
A könyv utolsó része, fejezete fejlesztő játékok gyűjteményéből áll.
A könyvhöz tartozó különálló melléklet, amely 52 A/4-es oldalból áll, gyakorlatias módon úgy került összeállításra, hogy a szakemberek belőle fénymásolhatnak és használhatják napi munkájukhoz, amely változatosabbá teszi a terápiás foglalkozásokat.
A könyv megvalósulását támogatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány és az Alarmtechnika Zrt.
A könyv és melléklete megvásárolható a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben (Miskolc, Selyemrét utca 1. telefon: 46/530-110)
hirdetés


hirdet�s