Önkormányzati választás 2010 | Hogyan választjuk meg a megyei közgyűlés tagjait?

Miskolc – A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. A választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot, melynek nem része a megyei jogú város, valamint a főváros.

A megyei listás szavazólap az illetékes területi választási bizottság által kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelölő szervezetek nevét. A szavazólapon – a jelölő szervezet által bejelentett sorrendben – fel kell tüntetni a listán induló jelöltek közül az első öt jelölt nevét. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

A megyei listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz.

Hány tagja lehet a megyei közgyűlésnek?

A megyei közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma alapján kell meghatározni úgy, hogy

 • 400 000 lakosig minden 20 000 lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15 képviselő,
 • 700 000 lakosig 20 képviselő, és a 400 000-t meghaladó minden további 30 000 lakos után 1 képviselő,
 • 700 000 lakos fölött 30 képviselő, és a 700 000-t meghaladó minden további 40 000 lakos után 1 képviselő választható.

Hány szavazólapot kapnak a választópolgárok az egyes választókerületekben?

 • a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen hármat, egyet-egyet az egyéni listás, a polgármester- és a megyei listás választásra,
 • a 10 000-nél több lakosú településen – a megyei jogú város kivételével – hármat, egyet-egyet az egyéni választókerületi, a polgármester- és a megyei listás választásra,
 • a megyei jogú városban kettőt, egyet-egyet az egyéni választókerületi és a polgármester-választásra,
 • a fővárosban négyet, egyet-egyet a kerületi egyéni választókerületi, a kerületi polgármester-, a főpolgármester-, valamint a fővárosi listás választásra.

Mire szolgál a névjegyzék?

A névjegyzék olyan közhitelű nyilvántartás, amely azoknak a magyar állampolgároknak az adatait tartalmazza, akik választójoggal rendelkeznek. A választást lebonyolító szerveknek fontos segédeszköz, amelynek szerepe van az eredmény megállapításában. Segítségével ellenőrizni tudják az urnához járuló állampolgárok választójogosultságát, és a visszaélések elkerülése érdekében kiszűrhetőek a többször szavazók is. A névjegyzéket a helyi választási iroda vezetője (a települési jegyző) állítja össze.

A választópolgár milyen adatait tartalmazza a névjegyzék?

 • családi és utóneve(i)t, nők esetében a leánykori nevet is,
 • személyi azonosítót,
 • lakcímet,
 • névjegyzékbeli sorszámot és azonos nevű és lakcímű választópolgárok esetében a születési időt, ennek azonossága esetén egyéb természetes szamélyazonosító adatot.

A Közszemlére tett névjegyzék a személyi azonosítót nem tartalmazhatja.

Mikor és hol teszik közszemlére a névjegyzéket?

A település jegyzője a névjegyzéket a polgármesteri hivatalban 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig teszi közszemlére. A névjegyzék közszemlére tételének időpontjáról a lakosságot a helyben szokásos módon előzetesen tájékoztatni kell.

 
hirdetés


hirdet�s