Önkormányzati választás 2010 | Amit jó, ha tudunk a választásról…

Budapest – Kérdések és válaszok a 2010-es önkormányzati választások kapcsán.

Érvényes-e a szavazólap, ha nincs lebélyegezve?

Nem. A szavazatszámláló bizottság egyik tagja a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal látja el a szavazólapot, máskülönben a szavazólap nem érvényes.

Érvényes-e a szavazat, ha nincs borítékban?

Igen. A szavazatszámláló bizottságnak azonban a szavazólappal együtt külön kérés nélkül át kell adnia a borítékot a választópolgárnak.

Mikor érvénytelen a szavazólap, a szavazat?

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. Jelöltre/listára szavazni a jelölt/lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Érvénytelen az a szavazólap, amely…

 • nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
 • a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz.

Érvénytelen az a szavazat, amelyet…

 • érvénytelen szavazólapon adtak le,
 • nem tollal a jelölt/lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe írt két, egymást metsző vonallal adtak le,
 • kiesett jelöltre adtak le.

A szavazat érvényességét – ha az egyéb feltételeknek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.

Ki vehet részt a szavazatszámlálásban?

A szavazatszámláló bizottság munkájában csak a szavazatszámláló bizottság tagjai vehetnek részt. A szavazatszámláló bizottság munkáját a jegyzőkönyvvezető segíti, aki a helyi választási iroda tagja.

Ki lehet jelen a szavazatszámlálásnál?

A szavazatszámlálásnál a szavazatszámláló bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen. A szavazatszámlálást a sajtó munkatársai és nemzetközi megfigyelők is figyelemmel kísérhetik, azonban nem zavarhatják a szavazatszámláló bizottság munkáját.

Lehet-e levélben vagy meghatalmazással szavazni?

Nem. Szavazni kizárólag személyesen lehet.

Hogy lehet jogorvoslattal élni?

A jogorvoslatnak három fajtája van: a kifogás, a fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem.

A kifogás a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a választással kapcsolatos cselekménnyel vagy mulasztással szemben igénybe vehető jogorvoslati eszköz, amelyet bárki benyújthat.

A választási bizottság elsőfokú határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. Kizárt a fellebbezés a másodfokon eljárt választási bizottság, valamint az Országos Választási Bizottság határozata ellen.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem a választási bizottság másodfokú határozata, továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen nyújtható be bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy által.

A bíróság határozata ellen további jogorvoslatra nincs lehetőség.

Mit kell tartalmaznia a kifogásnak?

A választással kapcsolatos szabálytalanság elleni kifogásnak tartalmaznia kell

 • a jogszabálysértés megjelölését;
 • a jogszabálysértés bizonyítékait;
 • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
 • a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Hány napon belül lehet kifogással élni?

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2. nap 16 óráig megérkezzen a választási bizottsághoz.

Mit kell tartalmaznia a fellebbezésnek?

A választási bizottság határozata elleni fellebbezésnek tartalmaznia kell

 • a fellebbezés jogi alapját (azaz a jogszabálysértés megjelölését vagy annak megjelölését, hogy a mérlegelési jogkörben hozott döntést a fellebbező miért vitatja),
 • a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Hány napon belül lehet fellebbezéssel élni?

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2. nap 16 óráig megérkezzen a választási bizottsághoz.

Mit kell tartalmaznia a bírósági felülvizsgálati kérelemnek?

A választási bizottság határozata elleni bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek tartalmaznia kell

 • a kérelem jogi alapjának megjelölését (azaz a jogszabálysértés megjelölését vagy annak megjelölését, hogy a mérlegelési jogkörben hozott döntést a kérelmet benyújtó miért vitatja),
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Hány napon belül lehet bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani?

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2. nap 16 óráig megérkezzen a választási bizottsághoz.

Kötelező-e az ügyvédi képviselet a bírósági felülvizsgálati eljárásban?

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

Illetékmentes-e a választási bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata iránti nemperes eljárása?

Nem. Az illeték mértéke 7.500,- forint. Kivételt képeznek a személyes illetékmentességben részesülők.

Mikor járnak le a jogorvoslati határidők?

A határidő utolsó napján 16 órakor.

Meddig és hol lehet megtekinteni a szavazóköri, valamint a választási eredmény megállapításáról készült jegyzőkönyveket?

A jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes települési önkormányzat választási irodájában a szavazást követő három napon belül (2010. október 6-ig) megtekinthető.