Ígéret szerint: a hűségjutalom marad

Miskolc – Tervek szerint nonprofit gazdasági társaságiként működne tovább a MEK. Kérdéseinkre megérkezett az alpolgármesteri válasz dr. Mokrai Mihálytól.

A Miskolci Egészségügyi Központtal kapcsolatos újabb változtatási szándékról szerkesztőségünkhöz eljutott információkat írásban megerősítette dr. Mokrai Mihály alpolgármester, miszerint az általunk leírtak fedik a valóságot. Arról, vajon a tervezett változásokról miért előbb a főorvosokat tájékoztatták, s csak aztán, hetekkel később a szakszervezetet, az alpolgármesternek az a véleménye, hogy nem a sorrend a lényeg. – „A főorvosok és a dolgozók érdekvédelmi szervezetének véleményét egyaránt meg akartuk ismerni” – fogalmazott.

Számok nélkül

Az is igaz, hogy a MEK további működésére vonatkozó javaslatot már a novemberi közgyűlési ülésen szeretnék vitára bocsátani. A 800 milliós adósság rendezésére vonatkozó elképzelésről viszont most is csupán annyit tudtunk meg: „Három részből tevődik össze: saját gazdálkodásból, önkormányzati támogatásból, és az államtól kért konszolidációból.” Hogy ezt milyen arányban, konkrétan milyen forrásból, minek a terhére és hogyan képzelik el, az továbbra is a levegőben lóg. Miképpen abból sem sikerül adatok híjján grafikont készíteni, amit dr. Mokrai Mihály a MEK adósságállományának alakulására vonatkozó kérdésünkre válaszolt: „Ahogy az a szakértői anyagokban olvasható, az összevonás előtt nőtt, ezt követően csökkent a MEK adósságállománya.”

Meglesz a hűségjutalom

A jelenleg közalkalmazotti státuszban lévő dolgozókra vonatkozó válasz: „Megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyuk, mert a MEK mint költségvetési intézmény jogutód nélkül szűnik meg. De ez nem érinti a bedolgozott szolgálati időt, a munkabéreket és az egyéb kifizetett juttatásokat, de új bérstruktúra jön létre. A dolgozók a következő öt évben kifizetésre esedékes hűség jutalmakat is megkapják.
S hogy meghiúsíthatja-e az önkormányzat tervét az érdekképviselet esetleges ellenzése? A felelt szerint: „Együttműködünk az érdekképviseleti szervekkel, és nem ellenük cselekszik a város. Az érdekképviseleti szervek megkapják mindazon garanciákat, amelyek a gazdasági társaságról szóló törvény biztosít számukra, a reprezentatív szakszervezet részére Felügyelő Bizottsági helyett stb.”

A többit később. Vélhetően a novemberi közgyűlési előterjesztés alapján.

Amit tudni lehet

A Miskolci Egészségügyi Központ (MEK) nonprofit gazdasági társaságként a miskolci önkormányzati cégeket felügyelő holding szervezet tagjaként működne tovább.
Érvek mellete: az OEP-finanszírozás révén évente átlagosan befolyó 10 milliárd forint 5-6 százalékát meg lehetne spórolni, és egy vállalatszerűen működő kórházban jobban meg lehet fizetni a kiemelkedő teljesítményt, kedvezőbb pozíciók alakíthatók a beszállítókkal, és javulhat az ellátás színvonala.