1956 – az első szónokok voltak

Miskolc – 1989. október 23. Az első „szabad” október 23–a volt, amikor már mint forradalmat ünnepelhette az ország az ’56–os eseményeket. Megkerestük az ünnep másnapján megjelent Északot: a miskolci ünnepségre voltunk kíváncsiak.

A tudósító szerint több ezres tömeg gyűlt össze a sportcsarnok előtt „döntő többségében fiatalok – egyetemisták és középiskolások – továbbá a harmincas és a negyvenes korosztályhoz tartozó értelmiségiek”. A hangulatról így ír kollégánk: „nyugodt, csendes.”

Nem politizál

Elsőként dr. Kiss György, az MDF miskolci elnökségének tagja szólt a hallgatósághoz, többek között arról is, hogy méltóképpen kell megünnepelni 1956 hőseinek emlékét.
– Emlékszem az akkori beszédemre – mondta lapunknak 19 év távlatából. – Persze nem szó szerint, de a tartalmára mindenképp, és ma is változatlan a véleményem.

Dr. Kiss György élete teljesen megváltozott, néhány évig országgyűlési képviselő volt, de ma már nem politizál, 1994–ben visszatért eredeti foglalkozásához, a közigazgatásba: az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Borsod megyei kirendeltsége egyik vezetője.
A második szónok dr. Balás István, az MDF tagja volt akkoriban. A tudósító így mutatta be: „a politikai egyeztető tárgyalásokon az ellenzék szakértőjeként működött közre.”

Konkrétunok nélkül

– 1989. október 23-a? Én egy évvel korábban kezdeném – mondja, amikor kértük, meséljen arról a bizonyos napról. 1988-ban ugyanis az egyetemen ünnepelték ’56-ot, ahol az akkor még fideszes Fodor Gábor szónokolt.
– Általánosságban, konkrétumok nélkül beszélt – emlékezett Balás István. – Az ő szavai adták a lökést, hogy utánajárjak, mi is történt Miskolcon 1956 októberében.
Sok-sok miskolcit kérdezett meg a forradalomról. Az interjúkat (mármint azokét, akik vállalták az elmondottakat), egybefűzte, a könyv az MDF kiadásában jelent meg 1989-ben.
– A megjelent adatokból is sokat idézhettem a beszédemben 1989-ben – folytatta. Mi felolvastunk neki néhány mondatot a megsárgult újságból.
– Ezt vallom ma is – reagált rá.
Dr. Balás István ma Budapesten él. Ő is országgyűlési képviselő volt négy éven át, majd a fővárosban maradt. Ma nem politizál, ügyvédként dolgozik. „A politikában is inkább az érdekelt, ami jogilag megragadható volt”, mondta még.

„A hangulatra emlékszem”

A sportcsarnok elől az MSZB-téren felállított pódium elé vonult a tömeg, írta az Észak. (Az MSZB-tér a mostani Mindszent tér, akkoriban Magyar Szovjet Barátság tér nevet viselte. A cikk arról is ír, hogy a szónokok a tér nevének megváltoztatását is kezdeményezték.) Az SZDSZ részéről dr. Matyi László mondott a téren beszédet.
– Inkább csak az ünnepség hangulatára emlékszem – mondta. – Nagyon felemelő volt: kellemes emlék.
Felolvastuk neki hajdani szavait. Többek közt arról beszélt, hogy a köztársasági elnököt a nép válassza meg közvetlenül.
– Ezt is mondhattam, mást is, valószínű, csak néhány mondatot idézett az újságíró a beszédemből – jegyezte meg. – A népszavazás előtti időszak volt ez, s ezek lehettek a legaktuálisabb részek a beszédemben.
Matyi László egyébként nyolc évig volt képviselő, majd – bár még tagja a pártnak – felhagyott az aktív politizálással. Budapesten él, saját cége, befektetése van: „abszolút civil vagyok”, vallja magáról.