ÁSZ: áttekinthetőbb a jövő évi büdzsé tervezete, de hiányos

A jövő évre tervezett adóbevételek körülbelül 6 százalékának teljesülése magas kockázatú, 14 százaléka esetében a kockázat közepes – derül ki az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elemzéséből, amelyben a jövő évi költségvetés tervezetét értékelték az október végéig rendelkezésre álló adatok alapján.

Az ÁSZ szakemberei szerint a javaslat áttekinthetőbb lett, de hiányoznak bizonyos számítások, összegzések. Az elemzők jelezték: a központi beruházásoknál és a folyamatban lévő peres eljárásokkal kapcsolatos kiadásoknál forráshiány várható.

A normaszöveg és az indokolás egyszerűbb, áttekinthetőbb lett, de a teljes javaslat nem kielégítő, mert az eddigi adatok alapján hiányoznak abból számadatok, magyarázatok, összegző kimutatások. Nem szerepelnek a költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatai, a 2010. évben valószínű adatok sem jelennek meg a dokumentumban – olvasható az értékelésben. Az ÁSZ javasolja, hogy törvényben szabályozzák az éves központi költségvetés szerkezetét, tartalmát és a büdzsé kialakításában résztvevő szervezetek feladatait.


A fő adóbevételi előirányzatoknál hiányoznak a részletes háttérszámítások

Az elemzésben megemlítik, hogy a 2011. évi költségvetési törvényjavaslatról szóló vélemény kialakítására rendkívül rövid idő állt az ÁSZ szakembereinek rendelkezésre.
Évek óta probléma, hogy a fő adóbevételi előirányzatoknál hiányoznak a részletes háttérszámítások, nem számszerűsítik az egyes adónemek tervezett bevételeit meghatározó tényezőket, azok hatásait, és nem ismertetik a prognosztizálás feltételrendszerét. Ez főleg olyan adónemeknél gond, amelynél változik a szabályozás, de azt az Országgyűlés még nem hagyta jóvá a számvevőszéki ellenőrzés végéig. Mindezek megnehezítik azt, hogy az ÁSZ megalapozott véleményt alkosson a költségvetés tervezetétől – jelezték.

A 2011. évi adóbevételek 14,6 százalékának teljesülése közepes, 6,2 százaléknak teljesíthetőségét magas kockázatú. Magas kockázatúnak minősítették a társasági adó előirányzat tervezetének teljesíthetőségét, mert nem ismerik az egyes összetevők számait. Magas kockázatú a hitelintézeti járadék előirányzat-tervezete is. A jövedéki adó-előirányzat tervezetének teljesíthetőségét közepes kockázatúnak értékelte az ÁSZ, mert az üzemanyagok forgalmánál bizonytalanságot jelent az olajárak és az árfolyamok alakulása.

A GDP tervezett 3 százalékos növekedésénél alacsonyabb gazdasági növekedés az egyes adónemek (például a társasági adó vagy áfa) tervezésénél további kockázati tényező lehet. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 85,9 százaléka teljesíthető, 14,1 százaléka – az értékesítési bevételek – magas kockázatú. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások teljesíthetősége, illetve megalapozottsága számítások hiányában nem volt megítélhető. A központi költségvetés közvetlen kiadási előirányzatait összességében megalapozottnak tartja az ÁSZ.

A fejezetek száma a 2010. évi költségvetési törvényben szereplő 25-ről 21-re csökkent a 2011-es tervezetében. A költségvetési törvényjavaslatban a Miniszterelnökség, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már önálló fejezetként szerepel – jelezte az ÁSZ. Azt is megjegyzik, hogy egyes intézményeknél 5, illetve 10 százalékos létszámcsökkentést kellett tervezni.

A fejezeti kezelésű előirányzatok közül két területen: a központi beruházásoknál és a folyamatban lévő peres eljárásokkal kapcsolatos kiadásoknál várható forráshiány az ÁSZ becslése szerint.


Központi beruházások

A központi beruházások között a Belügyminisztérium az árvízben megrongálódott közintézményekre, a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet beruházásaira tervezett előirányzatot. A folyamatban lévő perek 2011-es lezárása esetén két tárcánál milliárdos nagyságrendű, a törvényjavaslatban nem szereplő kiadás várható: a belügy esetében a tűzoltók túlmunkája, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál pedig a Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet vitatott tartozásainak fedezete miatt.

Az Egészségbiztosítási Alap tervezett hiánya 2011-ben 98 milliárd 156,3 millió forint, ami nagyságrendileg megegyezik az idei várható deficittel (92 milliárd 167,9 millió forint). Rövidtávon nem várható az egészségügyi járulékmértékek emelkedése, így 2011-ben is a központi költségvetés biztosítja az E. Alap egyensúlyát, a kifizetések fedezetét – olvasható az elemzésben.

Az Állami Számvevőszék javasolja a kormánynak, hogy tekintse át az önkormányzatok feladatait és azok finanszírozását. Ehhez vegye figyelembe az önkormányzatok nehéz pénzügyi helyzetét, továbbá az önkormányzati gazdasági társaságok adósságállományát is.
– Független Hírügynökség –