100 éve Miskolcon – A Diósgyőri Gimnázium centenáriumi ünnepségsorozata

Akt.:
100 éve Miskolcon – A Diósgyőri Gimnázium centenáriumi ünnepségsorozata
Miskolc – A 2017-es év a megemlékezések jegyében telik a Diósgyőri Gimnázium számára. Az ünnepségsorozat következő eseménye szombaton, a Miskolci Nemzeti Színházban megrendezendő Centenáriumi gála lesz.

„Legkegyelmesebb Úr! Az ország északkeleti részében, Ungvár városában, melynek 16 000 lakosa van, a régi, népes királyi katolikus főgimnázium tehermentesítése céljából 20 év előtt állami alreáliskola állíttatott fel, mely 1911-től kezdve fokozatosan főreáliskolává fejlesztett ki. Nyilvánvaló lévén, hogy e kis városban négy iskola, melyekhez még két szakiskola is járul, nem szükséges, elhatároztam, hogy a főreáliskolát megszüntetem s Miskolcra való áthelyezése iránt teszek legalázatosabb előterjesztést.”

„Miskolc rohamosan fejlődő, élénk iparral és kereskedelemmel bíró 49 000 lakosú város. Vele egybeépült a 17 000 lakosú Diósgyőr, nagyarányú állami vasgyárral. Kétségtelennek látszik, hogy e helyen a főreáliskola is nagy népességű lesz s a technikai tudományok számára sok kiváló ifjút fog nevelni.

Az itt legmélyebb alázattal előadott okok, valamint a folyó évi május hó 19-én tartott minisztertanácsban nyert felhatalmazás alapján bátorkodom Császári és Apostoli Királyi Felséged legmagasabb jóváhagyását kérni az iránt, hogy a jövő tanévtől kezdve az ungvári állami főreáliskolát Miskolcra helyezhessem át. Budapest, 1917. évi május hó 20. Jankovich Béla Vallás és közoktatásügyi miniszter.”

„Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszteremet felhatalmazom, hogy az ungvári állami főreáliskolát Miskolcra helyezze át. Kelt: Reichenauban, 1917. évi május hó 28-án. Károly”

A fenti levélváltással indult a Diósgyőri Gimnázium száz éves miskolci története. Iskolánk elődje az 1917-ben Ungvárról Miskolcra települt Magyar Királyi Állami Főreáliskola. Ez az intézmény továbbtanulást biztosító nyolcosztályos iskola volt.

Az iskola 1922-ben vette fel Hunfalvy János földrajztudós nevét. 1934-ben az intézmény gimnáziumi rangot kapott. A második világháború alatt 1939-től 1945-ig Kassán működött, majd 1945-től ismét Miskolcra, pontosabban Diósgyőrbe került.

Az 1950/51-es tanév már a jelenlegi épületben kezdődött meg. Ezt követően az iskola nevét Kilián György Gimnáziumra változtatták. 1997-ben a diósgyőri városrészhez kötődés hangsúlyosabb kifejezése érdekében iskolánk felvette a Diósgyőri Gimnázium nevet.

A 2017-es év a megemlékezések jegyében telik az intézmény számára. Ennek első állomása a kuriózumnak számító iskolatörténeti kiállítás, melynek anyagát Viczián Tamás és Berei Sándor tanár urak több mint egy éves kutató- és gyűjtőmunkája előzte meg. A megnyitó ünnepségen Somorjai Lehel, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatója mondott rövid méltató beszédet és nyitotta meg az érdeklődő közönség számára a tárlatot.

Az ünnepségsorozat következő eseménye június 10-én, a Miskolci Nemzeti Színházban megrendezendő Centenáriumi gála, ahol az intézmény tehetséges diákjai mellett egykori diákok is fellépnek, Cselepák Balázs és Veréb Tamás művész urak is.

A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és tanítványai szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a kiállítás megtekintésére az iskola bejárata melletti Galériában.

– Székely Gabriella –