„Give a chance!” – „Adj esélyt!” projekt

„Give a chance!” – „Adj esélyt!” projekt
Nagykálló – Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése a Dél-Nyírségben komplex oktatási, képzési fejlesztési programokkal.

Kódszám: TÁMOP 3.3.2.-08/2-2008-0080. 2008-ban Nagykálló Város Önkormányzata a balkányi és geszterédi önkormányzat részvételével 97 333 280 Ft európai uniós támogatásra nyújtott be pályázatot a közoktatási intézményeikben tanuló hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányai folytatására, továbbtanulásuk segítésére, esélyeik javítására.
A pályázat címe is ezt a célt tükrözi:„Adj esélyt!”. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a TÁMOP Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására szolgáló alprogramban nyerte el a megvalósításhoz szükséges összeget. Ennek segítségével a Dél-Nyírségben élő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése komplex oktatási-képzési fejlesztési programokkal valósítható meg.A projekt 2009. július 1-jén indult befejezése 2011. június 30.
Az Adj esélyt! program fő céljai: a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű, valamint roma gyermekek iskolán belüli szegregációjának csökkentése; ezen gyermekek arányának növelése az óvodai nevelésben, és a korai fejlesztésben, a támogató szolgáltatásokban; a gyermekek korai és rendszeres óvodáztatása. Fontos célja a projektnek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazásának elterjesztése, integrált pedagógiai rendszer kialakítása az intézményekben. Az érettségit adó középfokú oktatási formákban és a minőségi szakképzésben továbbtanuló a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányának növelése.
Az érintett intézményekben (mely a 3 óvoda, 2 általános iskola, egy középiskola és egy szakiskola) szükséges volt átdolgozni a pedagógiai programokat, a pedagógusok elméleti felkészítése során 208 fő pedagógus továbbképzéseken való részvételére került sor, 5 tanteremben tanulóbarát iskolai környezet kerül kialakítására, különböző oktatástechnikai eszközök, készségfejlesztő játékok beszerzésére kapnak az oktatási intézmények lehetőséget.
A vállalt tevékenységek során lehetőség nyílt a pedagógusképzések mellett a
– pedagógusok többletmunkájáért járó bérköltségek elszámolására,
– képességfejlesztő és mozgásfejlesztő eszközök vásárlására,
– óvodai programkínálat keretében uszodába járásra,
– fejlesztő pedagógiai szolgáltatás bővítésére,
– mozgásterápiás és képességmérő eszközök beszerzésére,
– udvari játékok, képességfejlesztő eszközök beszerzése,
– tanterembútorzatok beszerzésére,
– oktatástechnikai felszerelések (számítógépek, interaktív tábla, laptop, projektor, fénymásoló)
vásárlására.
Lehetőséget adott ezeken felül még:
– Pályaorientációs programkínálat bővítésére,
– Nyílt óvoda programkínálat bővítésére,
– Középiskolába való felvételire való felkészítésre
– Intézmények közötti hospitálásokra
– Az iskolai lemorzsolódás megelőzésére.
„Give a chance!” – „Adj esélyt!” projekt Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése a Dél-Nyírségben komplex oktatási-képzési fejlesztési programokkal Kódszám: TÁMOP 3.3.2.-08/2-2008-0080. A projekt tartalmi fejlesztései közül több kiemelhető jelentőségű található. A nagykállói és a balkányi általános iskolában sor került az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók diagnosztikus felülvizsgálatára. Ugyancsak e két iskolában szegregált környezetből az integrált, többségi tantervű tagozatra történt visszahelyezés. Segítőszakembereket is alkalmaznak. Az egyéni fejlesztésre javasolt halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára célzott óvodai fejlesztő programokat indítottak Nagykállóban és Geszteréden. Az ilyen helyzetű gyermekek korai, szervezett beóvodázásának és az óvodai hiányzások megszűntetésének elősegítése érdekében a beóvodázási felelős tevékenysége is nagyobb hangsúlyt kapott. Nyitott óvodai programokra és a programkínálat bővítésére adott lehetőséget a pályázati támogatás. A három óvoda szakmai együttműködésekkel javíthatta a prevenciót és a korai fejlesztést.
Az általános iskolások továbbtanulását és felvételire való tantárgyi felkészítését is segítette a pályázat. A Nagykállói Középiskola és a Szakiskola pedagógusai több tanuló mentorálását is vállalták, hogy minél kevesebben hagyják abba tanulmányaikat és fejezzék be a középfokú képzést képesítés vagy érettségi bizonyítvány megszerzése előtt. Pályaorientációval, a kommunikáció és együttműködés hatékonyságának növelésével a szülőkkel és szakmai, társadalmi partnerekkel való kapcsolatok javítására is kaptak lehetőséget a bevont nevelési-oktatási intézmények. A pályázat megvalósítása során a Nagykállói kistérség érintett települései Geszteréd, Balkány és Nagykálló.