„Fortélyos félelem igazgat” – az oktatás halála

74-évvel ezelőtt született József Attila verse, amelyben leírta ezeket a sorokat. Nem hiszem, hogy van bárki is ebben az országban, aki elhitte volna, hogy ’89 után lesz olyan időszak, amikor a Hazám című vers pontosan mutatja be a mai magyar viszonyainkat. Senki se gondolta, hogy egy új autokrácia építése kezdődik, egy időben a demokratikus intézményrendszer […]

74-évvel ezelőtt született József Attila verse, amelyben leírta ezeket a sorokat. Nem hiszem, hogy van bárki is ebben az országban, aki elhitte volna, hogy ’89 után lesz olyan időszak, amikor a Hazám című vers pontosan mutatja be a mai magyar viszonyainkat. Senki se gondolta, hogy egy új autokrácia építése kezdődik, egy időben a demokratikus intézményrendszer lebontásával. A pártbüro kiépítése mind országos, mind a helyi szinteken gyorsan elindult. Az ország egyre inkább kezd hasonlítani a Kádár-rendszerre vagy a putyini Oroszországra, mint a modern európai demokráciákra.

A változások Nyíregyházán is gyorsan lezajlottak. Lecserélték a régi hatalom „elvtársait” és új vezetői réteget neveztek ki, akiknél sokkal fontosabb volt a hatalomhoz való feltétel nélküli lojalitás, mint az esetleges szakmai tudás (tisztelet a kevés kivételnek). Tény, hogy nehéz örökséget kapott az új önkormányzat, de közel kilenc hónap elteltével nincs olyan terület, ahol stratégiai lépések indultak volna. A hivatal átalakítása nem járt létszámcsökkentéssel (sőt!), csak cserével, és nem lett hatékonyabb a munka sem, sőt a félelem minden addig még meglévő kreativitást kiölt a dolgozókból. A hivatal és az intézményrendszer átvilágítása – az interneten olvasható dokumentációk alapján – szakmailag értékelhetetlen. Kiderült, hogy stratégiák hiányában egy cél lebeg a város vezetői előtt, a mindenáron való pénzmegtakarítás, és pénzszerzés.

Ennek az őrületnek estek és esnek áldozatul az önkormányzati iskolák is. Az elkapkodott és átgondolatlan iskola bezárások, a tanárok megsarcolása, amikor „önként” lemondatták őket a plusz juttatásokról, az ésszerűtlen átszervezések mind azt mutatják, hogy a város vezetésének fogalma sincs, hogyan működtesse a város oktatási rendszerét. Igen érdekes, hogy a lakosság véleménye csak addig számít, amíg az támogatja a hivatal elképzeléseit, ellenkező esetben a hatalom igen agresszívvá válik. Az orosi iskolabezárásra összehívott lakossági fórumon történt politikusi megnyilvánulások mutatták meg igazán a hatalom lakossághoz való viszonyát. Az iskolák bezárásáról szóló közgyűlési vita során kiderült, hogy semmilyen egységes elképzelés nincs, csak ad hoc döntések. Az is világosan látszik, hogy az iskolák csak légköbmétereket, a tanárok meg csak pénzfogyasztó biorobotokat jelentenek az önkormányzatnak. A nemzet napszámosaiból, a nemzet rabszolgái lettek.

A káosz azonban tovább fokozódik. Minden általános iskola igazgatót felmentenek. Miért? Ki tudja? Évtizedes szakmai háttérrel rendelkező emberek kerülnek lehetetlen helyzetbe. Olyanok is, akiknek kinevezése alig néhány hónapos. Az indok, az átszervezés. Lesz néhány iskola, amely alá betuszkolják a többit, így próbálnak meg néhány adminisztratív munkahelyet megspórolni. Nagy kérdés az, hogy a csökkentett létszám mellett hogy fog egy iskola normálisan működni? Vajon nem fog-e a színvonal rovására menni, ha az oktatási feladatokra nem marad elég energia? Amikor nem lesz könyvtáros, szakkört szervező tanár, felzárkóztató pedagógus?

Az oktatási vezetés a beiskolázás során szülőknek tett ígéreteit sem hajlandó betartani. A két iskola bezárását követően több olyan iskola van, amely nem indíthat – mint már mondtam ígéret ellenére – két osztályt, csak egyet. Magyarázat – főleg a szülők felé, akik még nem is tudnak(!) erről – nincs, felelősséget az Önkormányzat nem vállal, a piszkos munkát megpróbálja arra az iskolára hárítani, akit az utolsó pillanatig hitegetett. Az újonnan kinevezett oktatási osztály vezetői stílusát az intézmények dolgozóival való kontaktusok alapján egy szóval lehet jellemezni: alpári. De mit is várnánk olyan vezetőktől, kegyencektől, akiknek semmilyen helyi ismerete nincs, és a hatalom minden áron való kiszolgálása a céljuk.

Sajnos középiskolai szinten sem jobb a helyzet, ezeket is össze akarják olvasztani. Így eshet meg az is, hogy a város két, országosan is kiemelkedő középiskoláját egy náluk nagyságrendekkel rosszabb iskola alá akarják rendelni (nyilván nem azért, mert az egyik vezető politikus gyerekei oda jártak). Magyarázat nincs, de minek is? A birka szülők mindent elviselnek…

Évtizedes, sikeresen működő szakmai rendszereket akar lerombolni az oktatási vezetés, a vesztesek egyértelműen a gyerekek lesznek, és hosszútávon persze a város. A gettó iskola újra nyitása meg kifejezetten bűn, az ide visszakényszerített gyerekekkel szemben. A rasszizmus, ha megbújva is, itt is működik.

Az egészről, Hamlet II. felvonásában elhangzott sorok jutnak az ember eszébe, miszerint: „Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer”, annyi módosítással: őrült beszéd, őrült beszéd: de nincs benne rendszer.

Az önkormányzat pénz „megtakarítása” elérte az kultúrát is, de itt is felemásan. Míg alapvető – megszavazott – pályázati forrásokat tartanak vissza, ezzel nehéz helyzetbe hozva kulturális és civil szervezeteket, a nevenincs, néhány hete alakított pesti cég 8 millió Ft támogatást kapott a Szabadtéri színpad működtetésére. Sikerült is félházas és elmaradó előadásokat szervezniük. A pénz persze már a számlájukon van.

A legnagyobb öngólt a vállalkozásoknál lőtte a város vezetése. A visszamenőlegesen követelt építményadó olyan vállalkozások százaitól, akiknek nincs semmi bevétele, de azoknak is akiknek van, mind morálisan, mind etikailag (jogilag persze nem) kifogásolható. De eredménye nem sok lesz. Az érintett vállalkozások már megtalálták azokat a jogi kiskapukat, amivel kikerülhetik a visszamenő adóbefizetést, és igen sokan készülnek átjelentkezni olyan településekre, ahol ilyen adót nem kell fizetni. Ilyen település pedig van bőven. Az átjelentkezésekkel persze a város az iparűzési adót is elveszíti.

Nem nehéz megjósolni, ha másba nem ebbe bele fog bukni a jelenlegi városvezetés.

Epenétus

Címkék: